W dniu 23 czerwca 2018 roku członkowie naszej wspólnoty odwiedzili Siostry Karmelitanki Bose w klasztorze przy ulicy Wolskiej w Warszawie. Wizyta była oczekiwana zarówno przez Siostry, jak również przez naszą wspólnotę.

W niedawnej historii wspólnoty ten kontakt był żywy i częsty. Korzystaliśmy z naczyń i obrusów z okazji różnych uroczystości. Także osoby przygotowujące się do przyjęcia lub przyrzeczeń spędzały kilka godzin na modlitwie w kaplicy sióstr. Przez wiele lat mieszkała tam i pracowała w ogrodzie s. Stanisława Kalczyńska OCDS. Przez kilka ostatnich lat swojego życia z powodów zdrowotnych przebywała w klauzurze i była otoczona przez Siostry wspaniałą opieką.

Wizyta rozpoczęła się nawiedzeniem przez nas kaplicy, odmówieniem modlitwy Anioł Pański i odśpiewaniem wspólnie z Siostrami Salve. Następnie przeszliśmy do dużej rozmównicy, gdzie wkrótce po drugiej stronie krat pojawiły się Siostry. Rozmowę rozpoczęliśmy od przedstawienia się. Najpierw my, świeccy karmelici, mówiliśmy o sobie, o swoim stanie życia, rodzinie, zawodzie i stażu we wspólnocie. Naszą wspólnotę reprezentowało 12 osób. Następnie przedstawiały się Siostry, mówiąc szczegółowo o swojej drodze do Karmelu, o swoim powołaniu. Na koniec zadawaliśmy sobie różne pytania, aby się wzajemnie jeszcze lepiej poznać. Nieoczekiwanie z rozmowy wyłoniła się bardzo ciekawa historia obecności Karmelitanek Bosych w Warszawie.

Siostry przygotowały dla nas słodki poczęstunek oraz piękne karteczki z myślami św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Każdy z nas mógł przeczytać myśl wylosowaną przez siebie i w ten sposób nakarmiliśmy się także duchową strawą. Na koniec zrobiliśmy wspólne zdjęcie.

Bardzo szybko minęły nam dwie godziny radosnego spotkania. Przełożona, Matka Józefa, wyraziła nadzieję na kolejne takie spotkanie za rok.

Dziękujemy serdecznie Panu Bogu i Czcigodnym Siostrom za możliwość spotkania i wzajemnego zapoznania się w Wielkiej Rodzinie Karmelu. Uczestniczymy w tym samym charyzmacie, realizując go w innych warunkach. Możemy przez to wzajemnie się ubogacać, umacniać i wspierać. Dziękujemy Drogim Siostrom za zaproszenie, serdeczność, życzliwość, gościnność i modlitwę.

Niech Pan Bóg błogosławi Całej Wspólnocie i obdarzy nowymi, świętymi powołaniami.