Przyjęcie i formacja

w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych prowincji warszawskiej

Kandydatura

Kto może zostać członkiem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych?

Członkiem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych może zostać osoba będąca praktykującym katolikiem, w pełni uczestnicząca w życiu sakramentalnym oraz świadomie przyjmująca Prawo własne Świeckiego Zakonu.

Jakie warunki powinien spełniać kandydat?

Kandydat do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych powinien:

 • być w wieku od 18 do 55 lat*,
 • posiadać odpowiedni stopień dojrzałości duchowej, intelektualnej i emocjonalnej,
 • być zrównoważonym psychicznie,
 • żyć zdrową pobożnością chrześcijańską,
 • w pełni przynależeć do Kościoła katolickiego,
 • żyć swoim powołaniem chrzcielnym, ze szczerym pragnieniem dążenia do świętości, w duchu charyzmatu kontemplacyjno–apostolskiego Karmelu,
 • posiadać świadomość obowiązku regularnego brania udziału w życiu Karmelu i umieć pogodzić ten wymóg z obowiązkami swego stanu,
 • mieć pełną możliwość korzystania z życia sakramentalnego,

* w szczególnych okolicznościach Rada Wspólnoty, po konsultacji z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem może uchylić ten warunek

Jakie są przeszkody we wstąpieniu do Wspólnoty OCDS?

Kandydat do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych nie może:

 • żyć w związku niesakramentalnym,
 • należeć do stanu dziewic, być pustelnikiem, być wdową lub wdowcem konsekrowanym,
 • należeć do organizacji i grup, których działalność i cele nie zgadzają się z nauczaniem Magisterium Kościoła,
 • być członkiem Wspólnoty kościelnej o innej duchowości i formacji,*
 • przyjmować kierowniczej funkcji w stowarzyszeniu kościelnym,*

* w szczególnych okolicznościach Rada Wspólnoty, po konsultacji z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem może uchylić te warunki

Jakich formalności powinien dopełnić kandydat?

Kandydat, który po okresie wstępnym zdecyduje się wstąpić do Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych powinien:

 • odbyć rozmowę z Radą Wspólnoty OCDS i Asystentem,
 • złożyć pisemną prośbę o przyjęcie do Wspólnoty OCDS,
 • złożyć życiorys uwzględniający życie religijne i stan cywilny,
 • przedłożyć aktualne świadectwo chrztu świętego z adnotacją o przyjętych sakramentach (w tym sakramentu bierzmowania) i o uzyskanych ewentualnie dyspensach,
 • w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka na przynależność do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych,
 • Rada Wspólnoty OCDS, w razie konieczności, może skierować osobę, która pragnie być przyjęta, na konsultacje z psychologiem.*

* w szczególnych okolicznościach Rada Wspólnoty, po konsultacji z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem może uchylić ten warunek

Przyjęcie

Kiedy następuje przyjęcie do Wspólnoty?

Przyjęcie do Wspólnoty OCDS następuje po okresie wstępnym, który trwa 8 m-cy od momentu rozpoczęcia formacji. Jest to czas rozeznania powołania i wzajemnego poznawania się Kandydata i Wspólnoty. Rada Wspólnoty OCDS w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć ten okres o kolejne 8 m-cy.

Jak wygląda przyjęcie do Wspólnoty?

Przyjęcie do Wspólnoty odbywa się, zgodnie z Rytuałem OCDS, poprzez nałożenie kandydatowi poświęconego, brązowego szkaplerza sukiennego. Szkaplerz jako „Szata Maryi” stanowi zewnętrzny znak przynależności do Zakonu. Przy tej okazji do imienia z Chrztu świętego dodaje się predykat (wezwanie) wybrany przez kandydata.

Co to jest predykat?

Predykat jest wezwaniem dodawanym do imienia chrzcielnego i nawiązującym do Tajemnic wiary lub wybranego świętego. Kandydat sam rozeznaje swój predykat. Jest to pewnego rodzaju rys duchowości danej osoby.

Kiedy zostaje się świeckim karmelitą?

Osoba przyjęta do Wspólnoty OCDS staje się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w momencie złożenia pierwszych przyrzeczeń.

Formacja

Ile czasu trwa formacja w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych?

Świecki karmelita jest formowany całe życie. Formację w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych możemy podzielić na następujące okresy:

Okres wstępny
od rozpoczęcia formacji do przyjęcia do Wspólnoty
(8 m-cy – Rada Wspólnoty w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć ten okres o kolejne 8 miesięcy; )

W okresie wstępnym kandydat zapoznaje się ze Wspólnotą, sposobem życia i służby Kościołowi właściwym dla członków OCDS i rozeznaje swoje powołanie.

Okres pierwszy
od przyjęcia do Wspólnoty do pierwszych przyrzeczeń
(2 lata – Rada Wspólnoty w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć pierwszy okres formacji, nie dłużej jednak niż na kolejne dwa lata. Również sam formowany może wystąpić do Rady Wspólnoty o przedłużenie pierwszego okresu formacji z zastrzeżeniem jak wyżej.)

Formator spotyka się z kandydatem, przygotowując go do złożenia pierwszych przyrzeczeń i pomaga mu dążyć do wierności ideałowi Zakonu Karmelitów Bosych zgodnie z powołaniem, którym go Bóg obdarzył.

Okres drugi

od pierwszych przyrzeczeń do przyrzeczeń definitywnych
(3 lata – Rada Wspólnoty w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć drugi okres formacji – nie dłużej niż na kolejne trzy lata.Również sam formowany może wystąpić do Rady Wspólnoty o przedłużenie drugiego okresu formacji z zastrzeżeniem jak wyżej.)

Formator pomaga kandydatowi pracować nad pogłębianiem tego, co jest szczególnym charyzmatem Zakonu Karmelitów Bosych.

Okres formacji ciągłej
całe życie

Po złożeniu przyrzeczeń definitywnych, członek Wspólnoty OCDS podlega ciągłej formacji według programu zatwierdzonego przez Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata w porozumieniu z Radą Prowincjalną OCDS.

Z pełnymi zasadami dotyczącymi przyjęcia i formacji można się zapoznać w Statucie OCDS prowincji warszawskiej na naszej stronie prowincjalnej.