Przyjęcia i przyrzeczenia

Przyjęcia i przyrzeczenia

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” Łk 21, 36 Dzień 2 grudnia 2023 r. był dniem szczególnym dla Wspólnoty...