„Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się nim.”

hymn brewiarzowy

Nasze spotkanie w kaplicy rozpoczęło się tradycyjnie nabożeństwem pierwszosobotnim, po którym ojciec Asystent Jacek Olszewski OCD odprawił Mszę świętą. We wstępie powiedział, że spotykamy się dla uczczenia Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.

W homilii ojciec Jacek przywołał postawę uczniów w dzisiejszej Ewangelii, którym wyrzucał upór i brak wiary w Jego Zmartwychwstanie (Mk 16, 9-15). Przybliżył nam także tajemnicę naszego zmartwychwstałego ciała, o którym pisał Karol Wojtyła w swoim dziele „Osoba i czyn”. Nasze zmartwychwstałe ciało ludzkie powróci do doskonałej harmonii z duchem. Doskonała harmonia ciała i ducha będzie polegała na tym, że człowiek nie będzie doświadczał przeciwieństwa pomiędzy tym, co w nim duchowe, a tym co w nim cielesne, czego doświadczamy tutaj na ziemi. To nie będzie jakby wchłonięcie cielesności przez ducha, ale uduchowienie, pełne przeniknięcie ciała duchem. Energia ciała będzie przeniknięta siłami ducha. Ciało uwielbione będzie się różniło od tego ziemskiego, co nie oznacza odcieleśnienia ciała, ale wręcz przeciwnie, będzie to doskonałe urzeczywistnienie cielesności.

Po tych bardzo głębokich słowach naszego wielkiego świętego Rodaka, przytoczonych przez ojca Jacka, przystąpiliśmy do odnowienia przyrzeczeń i ślubów poruszeni wewnętrznie przez uczestnictwo w Misterium Paschalnym i wsparci wiarą w miłość Pana, który nas powołał (Rytuał OCDS rozdz. VII pkt 1A). Najpierw dokonały tego osoby po pierwszych przyrzeczeniach, następnie po przyrzeczeniach definitywnych, a na końcu po ślubach.

Po nasyceniu naszych ziemskich ciał Słowem Bożym i Komunią Świętą pod dwiema Postaciami, zeszliśmy do salki na kolejną część Wielkanocnego spotkania. Pięknie udekorowane i bogato zastawione stoły, przygotowane wcześnie rano przez diakonię gospodarczą, czekały już na nas. Z wielką radością przywitaliśmy naszych Gości: ojca Prowincjała Łukasza Kansego OCD, ojca Delegata Kamila Strójwąsa OCD, ojca Przełożonego Klasztoru Michała Żelechowskiego OCD, ojca Asystenta Jacka Olszewskiego OCD i brata Piotra. Przewodnicząca Krystyna Balcer życzyła wszystkim obecnym, abyśmy doświadczyli, jak jesteśmy kochani przez Boga i z tą miłością szli ze swoim powołaniem w świat. Następnie ojciec Prowincjał pobłogosławił nasz wielkanocny stół. Serdeczne rozmowy, wzajemne zainteresowanie i życzliwość tworzyły uroczystą atmosferę spotkania. Towarzyszyli nam także Święci Karmelu, obecni w swoich relikwiach: św. Rafał Kalinowski, św. Teresa od Dzieciątka Jezus i św. Elżbieta od Trójcy Świętej.

Po uroczystej agapie, kolejną część spotkania wypełniła konferencja ojca Asystenta na temat formacji świeckiego karmelity w oparciu o II Rozdział Ratio Institutionis.

Wielkanocne spotkanie zakończyliśmy odmówieniem dziesiątki Różańca w intencji Ojczyzny, wyborów samorządowych, pokoju na świecie, naszych osobistych próśb oraz śpiewem Salve.