„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” Łk 21, 36

Dzień 2 grudnia 2023 r. był dniem szczególnym dla Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Warszawa – Racławicka. 

Pierwsze przyrzeczenia złożyły:

  • Iwona od Jezusa Miłosiernego – Iwona Kornatowska,
  • Anna Maria od św. Rafaela Arnaiz Baron – Anna Maria Kowalczyk,
  • Małgorzata od Najświętszego Serca Jezusa – Małgorzata Kryszczyńska,
  • Anna od św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza – Anna Sobecka.

Do Wspólnoty przyjęto:

  • Elżbietę od Matki Bożej Bolesnej – Elżbietę Chodzko-Zajko,
  • Annę od Niepokalanego Serca Maryi – Annę Chrobot,
  • Agnieszkę od Najświętszego Sakramentu i Maryi – Agnieszkę Jabłonkę,
  • Dorotę od Jezusa Hostii – Dorotę Nowaczkiewicz,
  • Adama od Jezusa niosącego krzyż – Adama Sykacza.

Obrzędom przewodniczył Prowincjał, o. Łukasz Kansy OCD oraz Asystent wspólnoty, o. Jacek Olszewski OCD.

Dziękujemy za dar powołania, cieszymy się, gratulujemy i będziemy wspierać modlitwą oraz obecnością.