Nasze coroczne spotkanie opłatkowe w I sobotę stycznia rozpoczęła  wspólnota w kaplicy o.o. karmelitów bosych modlitwą różańcową i Eucharystią, by uwielbić  Boże Dziecię i Jego Matkę w tym świątecznym okresie.

Po uczcie duchowej zgromadzeni w salce przy pięknie udekorowanych i  bogatych w słodkości stołach, powitaliśmy naszych czcigodnych gości:  Prowincjała O. Jana Malickiego, naszego Asystenta O. Mariana Stankiewicza i Brata Piotra Boethera, a także naszych członków nadzwyczajnych wspierających – niektórych z rodziną.

Po błogosławieństwie opłatków i życzeniach Ojca Prowincjała, oraz  życzeniach Magdy, w atmosferze radości dzieląc się opłatkiem życzyliśmy sobie nawzajem dóbr duchowych i spełnienia tych najbardziej ukrytych w sercu. A potem – było długie kolędowanie z mocą i spokojnie, radosne i podniosłe, urozmaicone akompaniamentem fletu.  

W przerwie między kolędami losowaliśmy karteczki z powierzonymi naszej modlitwie osobami, a także prezenciki z piękną bombką i przesłaniem na cały rok w cytatach nauczania sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz poświęconych tajemnicy Eucharystii.

Spotkanie zakończyliśmy kolędą i modlitwą o światło Ducha Świętego na czas zbliżających się wyborów nowej Rady .