W dniach 24 – 31 marca 2015 r. odbyła się zorganizowana przez Krakowską Prowincję Karmelitów Bosych oraz krakowskie Biuro Podróży CENTRUM pielgrzymka do Hiszpanii śladami św. Teresy z Avila. Wśród uczestników pielgrzymki były Krystyna Balcer i Wioletta Święcińska.

Pod przewodnictwem ojców Piotra Nyka OCD, Bartłomieja Kucharskiego OCD i Pawła Urbańczyka OCD modliłyśmy się w klasztorach fundacji św. Teresy od Jezusa i zwiedzałyśmy: Burgos, Valladolid, Medina del Campo, Salamankę, Alba de Tormes, Avila, Toledo i Madryt.

Najważniejszym punktem i celem pielgrzymki było uczestniczenie 28 marca w Avila w obchodach 500 rocznicy urodzin św. Teresy od Jezusa. Po uroczystej Mszy św., podczas której biskup Avila przekazał zgromadzonym słowa listu Ojca Świętego Franciszka, ruszyła procesja z udekorowaną figurą Świętej. Wzdłuż murów, których imponujący widok zainspirował św. Teresę do porównania duszy człowiek z zamkiem, historycznymi ulicami rodzinnego miasta św. Teresy przeszedł barwny pochód.

W Avila nocowałyśmy w karmelitańskim Centrum Terezjańsko – Sanjanistycznym (CITesS) położonym nieopodal klasztoru Wcielenia, do którego wstąpiła św. Teresa od Jezusa. W Palmową Niedzielę o świcie, z palmami z gałązek drzewa laurowego w dłoniach, uczestniczyłyśmy we Mszy św. w kościele klasztoru Wcielenia.

W Alba de Tormes modliłyśmy się przy grobie św. Teresy przed szklanym relikwiarzem, w którym złożono serce Świętej.

W Medina del Campo, w klasztorze będącym drugą po klasztorze św. Józefa w Avila fundacją św. Teresy, mogłyśmy oglądać kratę, przy której spotkali się i po raz pierwszy rozmawiali św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża.

W Salamance zwiedzałyśmy klasztor, w którym nie ma już dzisiaj sióstr karmelitanek, a w którym św. Teresa od Jezusa napisała przejmujący wiersz „Ja tym umieram, że umrzeć nie mogę”.

W Burgos, w klasztorze będącym ostatnią fundacją św. Teresy, uczestniczyłyśmy w dniu Zwiastowania w pierwszej Mszy św. na hiszpańskiej ziemi i zwiedzałyśmy gotycką katedrę Santa Maria.

W Toledo, dawnej stolicy Hiszpanii, uczestniczyłyśmy we Mszy św. w klasztorze będącym jedną z fundacji św. Teresy od Jezusa. Do dziś jest tam przechowywany jej habit, a w szklanej trumnie od blisko 400 lat znajduje się ciało bł. Marii od Jezusa. Następnie zwiedzałyśmy gotycką katedrę – najważniejszą świątynię w Hiszpanii i miejsce spoczynku większości królów Kastylii.

Św. Teresa od Jezusa towarzyszyła nam przez cały czas wędrowania po hiszpańskiej ziemi, najbardziej zapadły w pamięć słowa Jej wiersza (w tłumaczeniu ks. bp Henryka Piotra Kossowskiego):

Nie trwóż się, nie drżyj
wśród życia dróg,
tu wszystko mija,
trwa tylko Bóg.

Cierpliwość przetrwa
dni ziemskich znój.
Kto Boga posiadł
ma szczęścia zdrój.

Bóg sam wystarczy.