W dniu 01.02.2014r odbyły się wybory do Rady Wspólnoty. Na kolejną kadencję została wybrana na Przewodniczącą Wspólnoty:

  • Magdalena Tryuk.

W skład Rady ponownie weszli:

  • Cecylia Kopyt (formator)
  • Krystyna Balcer
  • Piotr Strojecki
  • Ewa Konecka
  • Sekretarzem została wybrana Grażyna Midak,
  • Skarbnikiem Joanna Sawicka.

Wyborom przewodniczył Ojciec Asystent Zbigniew Kolka OCD delegowany przez Przełożonego Prowincjalnego.
Życzymy Radzie obfitych darów Ducha Świętego, dużego zapału i obfitych owoców pracy.