Maria Mazur odeszła do Pana 16 maja 2017 roku w wieku 77 lat. Do wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Warszawie wstąpiła 18 marca 2001 r. przyjmując predykat Maria od Dzieciątka Jezus. Śluby wieczyste złożyła na ręce ojca Zbigniewa Kolka OCD 17 października 2010 roku. Z wykształcenia była inżynierem budownictwa lądowego. Będąc już we wspólnocie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych ukończyła studia na Papieskim Wydziale Teologicznym, kierunek teologii moralnej. We wspólnocie była 16 lat. Sumiennie wypełniała powierzone obowiązki, pełniąc funkcję radnej, formatora i przewodniczącej wspólnoty. Była osobą serdeczną i życzliwą dla wszystkich. Okazywała zainteresowanie życiem duchowym i rodzinnym członków wspólnoty. Starała się pomagać w miarę możliwości, a nade wszystko wspierać modlitwą. Pełniła funkcję radnej w Radzie Zrzeszeń i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej.

Msza św. żałobna, w której uczestniczyła rodzina, członkowie wspólnoty wraz z ojcem asystentem Marianem Stankiewiczem OCD oraz znajomi, odprawiona była dnia 22 maja 2017 r. w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie. W modlitwie polecamy Jej duszę Bożemu Miłosierdziu.