16 sierpnia 2017 roku odeszła do Pana nasza Siostra Maria od Męki Pańskiej, Maria Biernacka.
Maria Biernacka urodziła się 16 marca 1943 r. w Brwinowie. Ukończyła wyższe studia zdobywając wykształcenie – inżyniera mechanika. Pracowała wraz ze swoim mężem Jerzym w Laboratorium Doświadczalnym Nowych Technik Pomiarowych ZDiKG Urzędu Miar.

Do Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Warszawie została przyjęta w 1980 roku. Przyrzeczenia czasowe złożyła 14 stycznia 1984 r., przyrzeczenia definitywne 23 listopada 1986 r., śluby 17 grudnia 2000 r.

Jej przynależność do wspólnoty nacechowana była dużą aktywnością. Od roku 1993 była sekretarzem Wspólnoty. W roku 1995 została mianowana Przewodniczącą Rady Wspólnoty. Funkcję tą pełniła przez trzy kadencje. Doprowadziła także do erygowania wspólnoty. Pracowała nad odtworzeniem listy członków warszawskiej wspólnoty OCDS, sięgając do czasów sprzed II wojny światowej tj. roku 1934. Wspólnie z mężem Jerzym pracowała nad historią warszawskiej wspólnoty, dokumentując wydarzenia za pomocą zdjęć i filmów.

W roku 1996 była Delegatem na I Kongres Światowy Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Rzymie. Została mianowana Delegatem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich. W roku 2000 i 2004 była Delegatem na II i kolejny III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich obu Prowincji.

W roku 2004 na IV Kongresie OCDS Prowincji Warszawskiej wybrana została Przewodniczącą Rady Prowincjalnej. Funkcję pełniła przez dwie kadencje. W czasie trwania kadencji tej Rady, wspólnie z O. Delegatem ds. OCDS – O. Stanisławem Plewą OCD, zostały przygotowane i wydane „Modlitewniki karmelitańskie” oraz dwa tomy podręcznika dla formatorów i członków Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej pt. „Charyzmat Karmelu w życiu osób świeckich”. Została uporządkowana i ujednolicona dokumentacja we wspólnotach, poprzez opracowanie i wydanie jednolitych ksiąg wspólnotowych. Wspólnie z Ojcem Delegatem śp. Maria organizowała spotkania modlitewno-rekreacyjne, mające na celu integrację wspólnot Prowincji. Prowadziła także kronikę Rady Prowincji OCDS.

Maria była Osobą oddaną służbie Bogu, wspólnotom karmelu, drugiemu człowiekowi. Była bardzo otwarta na drugiego człowieka, zwłaszcza tam, gdzie działa się komuś krzywda, bądź potrzeba było pomocy. Starała się zaradzać wszystkim biedom. Było to łatwiejsze, bo Marii dom był otwarty dla każdego. Nikt nie wyszedł od Niej nie nakarmiony posiłkiem i dobrym słowem. Bywała także zapraszana do domów osób ze wspólnoty, starając się tworzyć w ten sposób jedną rodzinę.

Ostatnie dwa lata życia Marii naznaczone były ciężką chorobą nowotworową, z którą mężnie walczyła. W czasie tej choroby Bóg powołał do siebie Jej męża Jerzego, wiernego i cichego przyjaciela. Została sama, ale otoczona rodziną, bliskimi, przyjaciółmi i świeckimi karmelitami, także z prowincji krakowskiej, którzy nieśli Jej pomoc i modlitwę. Otrzymywała także pomoc duchową ze strony ojców Karmelitów, którzy odwiedzali ją w domu. Była otoczona modlitwą przez Siostry karmelitanki, szczególnie z klasztoru w Warszawie.

Śp. Maria zmarła w szpitalu w środę, w dzień poświęcony św. Józefowi, do którego warszawska wspólnota odmawiała nowennę w ostatnich dniach Jej ziemskiego życia. Pogrzeb odbył się w Brwinowie. Mszę św. pod przewodnictwem o. Mariana Stankiewicza OCD, koncelebrowało siedmiu kapłanów, m.in. o. Łukasz Kasperek OCD z prowincji krakowskiej, o. Tadeusz Kujałowicz OCD, o. Grzegorz Góra OCD. Obecna była delegacja z Rady Prowincjalnej OCDS Prowincji Krakowskiej , przedstawiciel Rady Prowincjalnej OCDS Prowincji Warszawskiej oraz bardzo liczni członkowie warszawskiej wspólnoty, a także przedstawiciele wspólnot OCDS z Łodzi, Torunia, Bydgoszczy i Olsztyna.

Ufamy, że Dobry i Miłosierny Bóg przyjął duszę śp. Marii do swojej chwały z naręczami dobrych uczynków, którymi napełnione było Jej życie ziemskie.

Cecylia Kopyt OCDS, Magdalena Tryuk OCDS