Aby naprawdę spotkać się z drugim człowiekiem, trzeba 

bardziej słuchać niż mówić, 

rozumieć, niż oceniać,

dzielić się sobą niż dyskutować,

a nade wszystko przebaczać.

O tych czterech zasadach pomocnych w prowadzeniu dialogu na różnych płaszczyznach życia społecznego, dowiedzieliśmy się podczas naszego spotkania  w pierwszą sobotę października. W tym dniu mieliśmy okazję odbyć warsztaty o dialogu we wspólnocie prowadzone przez Pana Jerzego Grzybowskiego i małżonków Małgosię i Pawła Świdzińskich, animatorów Spotkań Małżeńskich.

Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom mogliśmy się przekonać, że dialog nie jest tylko metodą komunikacji.  Dialog jest drogą do spotkania z samym sobą, z drugim człowiekiem, a nade wszystko z Panem Bogiem,  drogą do doskonałego wypełniania przykazania miłości Boga i bliźniego, drogą do świętości. Celem dialogu jest poznanie i zrozumienie drugiego człowieka, a życie zgodnie z zasadami dialogu pozwala przyjąć wobec innych ludzi postawę miłosierną.

Podejmując dialog warto jest naśladować Jezusa, który jest najlepszym nauczycielem dialogu. Słuchał i rozumiał człowieka, dzielił się z ludźmi sobą i swoim Ojcem, jego postawa była pełna miłości. 

Przed nami sporo pracy by nie tylko nauczyć się na pamięć zasad dialogu, ale żeby żyć zgodnie z nimi. Jednak aby naprawdę dążyć do spotkania z drugim człowiekiem potrzebna jest łaska Boża, która sprawia, że dialog staje się drogą życia.