W I sobotę miesiąca w dniu 05.04.2014r. we Wspólnocie Warszawskiej OCDS obchodziliśmy uroczyście trzy jubileusze: dwóch sióstr i jednego brata:

  • Grażyny Rogóyskiej –Moniki od Miłosierdzia Bożego – 30 lecie definitywnych przyrzeczeń.
  • Marii Biernackiej- Marii od Męki Pańskiej – 30 rocznica od złożenia I przyrzeczeń.
  • Eugeniusza Witowskiego –Jana od Matki Bożej i św.Teresy od Jezusa – 25 lecie od złożenia I przyrzeczeń.

W intencji jubilatów modliliśmy się podczas Mszy Swiętej. Jubilatom złożyła życzenia w imieniu całej Wspólnoty Przewodnicząca Magdalena Tryuk oraz wręczyła słodkie upominki .
Życzymy jubilatom wielu łask Bożych i opieki Maryi .