Pod koniec sierpnia wspólnota OCDS Warszawa-Racławicka uczestniczyła w rekolekcjach, których
tematem było życie wspólnotowe, na podstawie „Drogi doskonałości” św. Teresy od Jezusa.
Rekolekcje prowadził Asystent wspólnoty, Ojciec Jakub Kamiński OCD, którego konferencje
znakomicie wyjaśniały temat i trafiały do umysłów i serc uczestników. Pochylaliśmy się nad trzema
wielkimi cnotami terezjańskimi: oderwaniem od wszystkiego, pokorą i miłością bliźniego. Uczyliśmy
się na czym polega wyrzeczenie, jak odróżnić prawdziwą pokorę, czyli wzrastanie w prawdzie, od
fałszywej, a przede wszystkim jak z oczyma utkwionymi w Jezusie Chrystusie rozwijać miłość
duchową.
Szczytowym wydarzeniem rekolekcji było złożenie w czasie niedzielnej Mszy św. przyrzeczeń
czasowych przez trzy Siostry, za których powołanie dziękujemy Panu Bogu:

  • Agnieszkę od Najświętszego Oblicza – Agnieszkę Afek,
  • Ewę od Najświętszego Oblicza Jezusa – Ewę Krasnodębską,
  • Urszulę od Jezusa w Ogrójcu i Maryi Matki Zbawiciela – Urszulę Piechotę.

Miejscem spotkania nie był tym razem Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w
 Laskach, gdzie są goszczeni uchodźcy z Ukrainy, ale Dom Zakonny Braci Mniejszych – Franciszkanów
OFM w Józefowie koło Otwocka. W nowym miejscu zachwyciła uczestników otwarta całą dobę
kaplica z mozaiką przedstawiająca Pana Jezusa, który zdawał się patrzeć na każdego z nas, oratorium
z ikoną Matki Bożej, a w otoczeniu las i dający ochłodę w upalne dni Świder – malownicza rzeczka o
piaszczystym dnie i czystej wodzie.