Drugiego grudnia 2017 r. w kaplicy oo. Karmelitów Bosych w Warszawie w obecności Ojca Asystenta Wspólnoty OCDS o. Mariana Stankiewicza OCD oraz zgromadzonych braci i sióstr złożyli przyrzeczenia czasowe:

  • Krzysztof Dura – Krzysztof od Najświętszego Serca Jezusa i Maryi
  • Anna Mokijewska – Anna od Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie
  • Monika Roguska – Monika od Najświętszego Serca Jezusa i Maryi
  • Sylwester Roguski – Sylwester od św. Józefa
  • Wioletta Święcińska – Wioletta od Ducha Świętego.

W tym dniu do wspólnoty została przyjęta

  • Sylwia Dąbrowska – Sylwia od Najświętszego Serca Jezusa i Matki Bożej z Góry Karmel.

Na kolejnym spotkaniu naszej wspólnoty w niedzielę 17 grudnia przyrzeczenia definitywne złożyły:

  • Grażyna Bednarczyk – Grażyna od Jezusa Miłości Miłosiernej
  • Anna Wasilewska – Anna od Jezusa.
Wznieśmy się ponad to, co przemija, trzymajmy się z dala od ziemi, im wyżej, tym czystsze powietrze! Jezus ukrywa się, lecz odkrywa się go.Święta Teresa od Dzieciątka Jezus

Tym, którzy zdecydowali się na dalszą drogę w Karmelu życzymy odkrywania i przyjmowania Jego miłości, pełnej dziecięcej ufności, pragnienia wypełniania Bożej woli w każdym momencie swojego życia.