„Jakie bądź byłoby zadanie, zawsze opierać się ono musi na rezygnacji z siebie samego i miłości Boga. Wówczas musimy toczyć walkę: poznając naszą słabość i ułomność, ćwiczyć się w pokorze i szukać pomocy Bożej.” (św. Rafał Kalinowski)

Wszyscy dziś otrzymaliśmy jakieś zadania: rozpoczęcia zupełnie nowych lub kontynuacji swoich i wsparcia dla tych, którzy będą nam przewodzić. Mocni modlitwą i zawierzeniem naszej wspólnoty w nowennie do św. Rafała Kalinowskiego podjęliśmy je ku dobru wspólnemu i każdego z nas. Świadomi naszych słabości, ale pełni zawierzenia, dziękujemy za ogrom łask od naszego Pana w dniu kiedy błogosławimy Go jako naszego Króla. Dziękujemy za tych, którzy oddali się Mu do końca swojego życia. Za Barbarę Nowak, Iwonę Witwicką i Andrzeja Witwickiego. Dziękujemy za ich przyrzeczenia definitywne. Dziękujemy za nową Radę, w skład której weszli: Przewodnicząca Krystyna Balcer, Radni: Monika Roguska, Andrzej Witwicki i Leszek Cieśliński. Oddajemy ich pod czułą opiekę naszego Króla i obiecujemy szczere wsparcie i modlitwę. Rada wybrała nową formatorkę Lucynę Kusak.

„Bóg nawiedził; niech będzie zawsze i w cierpieniach, i w boleści, i w weselu – Imię Jego święte błogosławione.” (św. Rafał Kalinowski)