A jeśli odejdziecie w prawo lub w lewo, twoje uszy usłyszą głos wołającego za tobą: „To jest właściwa droga, nią idźcie!” (Iz.30,21)

Odpowiedzią na dzisiejsze Słowo Pana stała się decyzja złożenia przyrzeczeń czasowych naszej siostry Sylwii Dąbrowskiej, Sylwii od Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej z Góry Karmel. Gratulujemy, cieszymy się i pragniemy wewnętrznie czerpać z radości nowo przyrzekającej, dążąc do życia w pełnej jedności z Bogiem przez wsłuchiwanie się w Jego pouczenia.

Nasze spotkanie w pierwszą sobotę grudnia rozpoczęło się tradycyjnie modlitwą różańcową, skupieniem wewnętrznym i Eucharystią. Później był w naszej salce mały poczęstunek z ciastem i herbatką. No i oczywiście wiele życzeń i ciepłych słów pod adresem Sylwii, wchodzącej w zażyłość z naszym Panem i Oblubieńcem, choć to dopiero początek tej wspaniałej drogi. 

Na spotkaniu gościliśmy Prowincjała ojca Jana Malickiego OCD, Delegata Prowincjalnego ds. OCDS ojca Roberta Marciniaka OCD, Przewodniczącą Rady Prowincjalnej Gabrielę Żylińską OCDS i Wiceprzewodniczącego Rady Prowincjonalnej Bogusława Sudała OCDS. Stało się ono również początkiem wizytacji, dla której rezerwujemy nasz czas i nade wszystko naszą gorącą modlitwę. Wierzymy, że Pan powieje Swoim Duchem przez wstawiennictwo pokornego adwentowego Serca Maryi, Pani i Matki Karmelu.