Podczas naszego pierwszego spotkania w nowym roku, 7 stycznia, które było jednocześnie naszym spotkaniem opłatkowym, jedna z naszych sióstr:

  • Elżbieta od Jezusa w Ogrójcu – Elżbieta Sokołowska,

złożyła swoje przyrzeczenia czasowe.

Naszą Siostrę otaczamy modlitwą, aby na drodze którą wybrała wytrwale dążyła do stawania się dobrą karmelitką w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, zgodnie z nauką św. Teresy od Jezusa i św. Jan od Krzyża. Powierzamy ją także opiece Królowej Karmelu.