Tydzień po Wielkanocy Kościół obchodzi Niedzielę Miłosierdzia Bożego. To piękne święto, które przypomina nam o nieskończonej łasce Bożej, w  tym roku było dla nas dniem szczególnej radości. Podczas Mszy Świętej odnowiliśmy nasze przyrzeczenia i śluby, a po niej spędziliśmy miło czas, radując się ze Zmartwychwstania Chrystusa i dzieląc się święconym jajeczkiem oraz częstując pysznymi ciastami.

Podczas spotkania mieliśmy też okazję obejrzeć przedstawioną przez Ojca Prowincjała Jana Malickiego OCD pełną zdjęć prezentację o św. Teresce od Dzieciątka Jezus. Zobaczyliśmy między innymi fotografie aktu oddania się Miłości Miłosiernej, tak bardzo korespondującego z dzisiejszym Świętem i przywołaliśmy te poruszające słowa: „Poświęcam siebie na ofiarę całopalną Twojej Miłosiernej Miłości, błagając, byś mnie wyniszczał nieustannie, przelewając w mą duszę strumienie nieskończonej czułości, ukryte w Tobie, bym w ten sposób, o mój Boże, stała się Męczennicą Twej Miłości”.

W tym duchu, podczas dalszej części spotkania, przypomnieliśmy też sobie, że każda służba – szczególnie ta, której pełnienie jest czasochłonne i trudne dla nas – powinna być wypełniona miłością. By o tym zawsze pamiętać, ci z nas, którzy posługują w Diakonii Gospodarczej, otrzymali przepiękne pisanki-wydmuszki do samodzielnego wypełnienia miłością. Nasyceni nią, rozstaliśmy się, by nieść radość do naszych rodzin i w nasze codzienne, szare dni.