W naszej Wspólnocie OCDS, w miesiącu październiku i listopadzie 2014r., mieliśmy możliwość przyjąć, peregrynującego w swoich relikwiach Św. Rafała Kalinowskiego – Patrona naszej Wspólnoty. Peregrynacja była przygotowaniem do dnia wspomnienia św. Rafała Kalinowskiego w Karmelu i w całym Kościele, przypadającym 20 listopada. Również nasze niedzielne spotkanie w dniu 16.11.2014r. poświęciliśmy osobie św. Rafała Kalinowskiego. Trwaliśmy przed relikwiami Św. Rafała, na modlitwie i rozważaniach . Siostra Janina Zubek przybliżyła nam postać świętego, jego życie i duchowość.

Św. Rafał jest naszą dumą również ze względu na to, że jest naszym Patronem, rodakiem, ale również powstańcem i karmelitą. 4 września 2007 Senat RP podjął uchwałę w sprawie uznania św. ojca Rafała Józefa Kalinowskiego za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana-zakonnika.

Mamy również w sercach jego słowa jakie wypowiedział:

 „Bóg zagląda w serce człowieka, łatwo się lituje nad słabością ludzką i zawsze jest obecny tam, gdzie człowiek sam wystarczyć nie może”

Z wielką radością gościliśmy relikwie świętego w swoich domach . Celem peregrynacji relikwii była również zachęta do głębszego poznania osoby św. Rafała, jego życiorysu i jego świętości . Czas przebywania św. Rafała w naszych domach, ale również na naszym wspólnotowym czuwaniu był czasem pogłębiania zażyłości ze świętym, bycia z nim w naszej codzienności oraz zawierzania jemu w modlitwach wszystkich naszych spraw, rodzin, naszej Wspólnoty i Ojczyzny.

Modliliśmy się razem z nim do naszej Matki Bożej Szkaplerznej jego słowami :

 „O Błogosławiona Panno Niepokalana, ozdobo i światłości Góry Karmel, która okiem szczególnej dobroci patrzysz na każdego, który Twą świętą odziany jest szatą, spojrzyj i na mnie łaskawie i okryj mnie płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż mą słabość swoją potęgą, oświeć swą mądrością ciemności mojego serca, pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić moją duszę takimi łaskami i cnotami, aby zawsze była miłą Twemu Boskiemu Synowi i Tobie. Nie odstępuj mnie nigdy w życiu, pociesz mnie przy śmierci swoją najwdzięczniejszą obecnością i przedstaw mnie Najświętszej Trójcy jako dziecko swoje i sługę Tobie oddanego, abym Cię w niebie wiecznie chwalił i wielbił. Amen.”