W dniu 07.12.2013r został przyjęty do Wspólnoty OCDS Krzysztof Dura, brat Krzysztof od Najświętszego Serca Jezusa i Maryi.
Krzysztofowi życzymy wielu łask Bożych, opieki Maryi oraz wierności na wybranej przez siebie drodze w Karmelu.