W pierwszą sobotę marca 2020 r. podczas Eucharystii, nasza siostra

  • Chrystofora od Krzyża – Jolanta Więckiewicz

zaproszona przez Pana Jezusa do większej miłości, odpowiedziała samemu Bogu składając śluby posłuszeństwa i czystości na ręce sprawującego Najświętszą Ofiarę o. Mariana Stankiewicza OCD, naszego asystenta. Śluby złożone w obecności całej Wspólnoty były zwieńczeniem trudnej drogi podążania za Jezusem, na której musiała pokonywać swoje słabości.        

Życzymy, aby wymagające odwagi ewangelicznej wezwanie do miłowania Jezusa i bliźnich oraz codziennej modlitwy umocniło naszą Siostrę w wierności złożonym zobowiązaniom, a predykat – Chrystofora od Krzyża – przypominał i wskazywał na nieustające źródło miłości – Jezusa Chrystusa.

Po Mszy Św. – w naszej salce – nastąpiły uściski, życzenia i przekazanie pamiątki tej pięknej chwili – ikony Świętej Rodziny. Nie brakło oczywiście uroczystej agapy.