W czerwcu w naszej wspólnocie przeżywaliśmy dwie duże uroczystości.

W pierwszą sobotę 1 czerwca podczas wspólnotowej Eucharystii nasza siostra Jolanta Więckiewicz, Chrystofora od Krzyża odnowiła przyrzeczenia z okazji pięknej 25 rocznicy złożenia pierwszych przyrzeczeń w  Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych.

Natomiast w Uroczystość Najświętszej Trójcy, 16 czerwca  w kaplicy oo. Karmelitów Bosych podczas Eucharystii śluby złożyły trzy siostry: siostra Grażyna Bednarczyk, Grażyna od Jezusa Miłości Miłosiernej, siostra Cecylia Kopyt, Cecylia od Najświętszego Serca Pana Jezusa i Anna Wasilewska, Anna od Jezusa.

Każda z sióstr angażuje się w życie wspólnoty, dzieląc się z innymi swoimi talentami.

Siostra Chrystofora jest organistką i stanowi dla wspólnoty duże wsparcie prowadząc niejednokrotnie śpiew podczas Eucharystii, rekolekcji i spotkań.

Siostra Cecylia jest radną i formatorką od wielu lat, służy swoim doświadczeniem i wiedzą jak żyć karmelitańskim powołaniem.

Siostra Grażyna pełni funkcję sekretarza wspólnoty i była szefową diakonii gospodarczej. Zawsze możemy liczyć na pyszne słodkości od Grażyny i piękne wielkanocne palmy do kaplicy Ojców.

Siostra Anna jest radną, socjuszem i prowadzi kronikę wspólnoty, w której zamieszcza informacje o najważniejszym wydarzeniach we wspólnocie.

Wszystkim siostrom życzymy błogosławieństwa Bożego, wzrastania w łaskach i duchowych sił we wspinaczce na Górę Karmel.