Przyjęcia i przyrzeczenia

Przyjęcia i przyrzeczenia

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” Łk 21, 36 Dzień 2 grudnia 2023 r. był dniem szczególnym dla Wspólnoty...
Przyrzeczenia definitywne i wybory Rady

Przyrzeczenia definitywne i wybory Rady

„Jakie bądź byłoby zadanie, zawsze opierać się ono musi na rezygnacji z siebie samego i miłości Boga. Wówczas musimy toczyć walkę: poznając naszą słabość i ułomność, ćwiczyć się w pokorze i szukać pomocy Bożej.” (św. Rafał...
Przyrzeczenia czasowe i wizytacja

Przyrzeczenia czasowe i wizytacja

A jeśli odejdziecie w prawo lub w lewo, twoje uszy usłyszą głos wołającego za tobą: „To jest właściwa droga, nią idźcie!” (Iz.30,21) Odpowiedzią na dzisiejsze Słowo Pana stała się decyzja złożenia przyrzeczeń czasowych naszej siostry...
Przyrzeczenia definitywne w naszej Wspólnocie

Przyrzeczenia definitywne w naszej Wspólnocie

Trzecia niedziela miesiąca była dla nas bardzo radosna. Tego dnia, 17 października, małżeństwo –  Monika i Sylwester Roguscy złożyli przyrzeczenia definitywne w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych. Przyjęli predykaty: Monika od Najświętszego...