Wspomnienie o śp. Marii Biernackiej

Wspomnienie o śp. Marii Biernackiej

16 sierpnia 2017 roku odeszła do Pana nasza Siostra Maria od Męki Pańskiej, Maria Biernacka. Maria Biernacka urodziła się 16 marca 1943 r. w Brwinowie. Ukończyła wyższe studia zdobywając wykształcenie – inżyniera mechanika. Pracowała wraz ze swoim...
Do Pana odeszła Maria Biernacka

Do Pana odeszła Maria Biernacka

Dzisiaj, w dniu 16.08.2017 roku, Pan powołał do Siebie, po długiej i ciężkiej chorobie, śp. Marię Biernacką, wieloletnią Przewodniczącą Warszawskiej Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych i wieloletnią Przewodniczącą Rady...
Wspomnienie o śp. Marii Mazur

Wspomnienie o śp. Marii Mazur

Maria Mazur odeszła do Pana 16 maja 2017 roku w wieku 77 lat. Do wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Warszawie wstąpiła 18 marca 2001 r. przyjmując predykat Maria od Dzieciątka Jezus. Śluby wieczyste złożyła na ręce ojca...

Wspomnienie o śp. siostrze Marii Pągowskiej

Śp. Maria Pągowska zmarła w wieku 96 lat w dniu 22 lipca 2016 roku, w domu opieki Sióstr Albertynek, u których mieszkała od 15 lat. W życiu zawodowym była pracownikiem służby zdrowia, odznaczonym Brązowym Krzyżem Zasługi. Od 1960...