Rekolekcje karmelitańskie

w 2017 roku

STYCZEŃ

Kobieta i mężczyzna w planie Bożym w nauczaniu Edyty Stein

Rekolekcje dla kobiet.

 • 19-22 stycznia 2017
 • Dorota Dźwig – filia UKSW w Gdyni, karmelici bosi z Gorzędzieja

LUTY

Św. Elżbieta od Trójcy Świętej – moje zranione człowieczeństwo miłująco zamieszkałe przez Trójjedynego

Od chwili chrztu wewnętrzna izdebka mojej duszy nie jest pusta. Ten, który mnie zna i miłosiernie miłuje, zamieszkał we mnie i nie chciałby trwać tu bezczynnie, ale obcować ze mną przyjacielsko jako ze swoim dzieckiem, przeobrażając mnie i uszczęśliwiając.

 • 2-5 lutego 2017
 • o. Serafin Maria Tyszko OCD

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (1) – Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

 • 15-19 lutego 2017
 • o. Krzysztof Maria Jank OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

MARZEC

Wprowadzenie w Wielki Post

Rekolekcje weekendowe.

 • 3-5 marca 2017
 • o. Szymon Plewa OCD

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (uzupełnienie) – Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły przynajmniej w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Rekolekcje ukażą, jak pielęgnować modlitwę myślną wśród różnych trudności związanych z jej praktykowaniem (nieumiejętność przeprowadzania medytacji, nieznajdowanie czasu na modlitwę, problemy ze skupieniem itd.). Rozwiązywanie ich nie obędzie się jednak bez podjęcia walki duchowej wspieranej mocą łaski. Dopiero porządkowanie naszego życia pomoże nam znajdować czas na modlitwę i unikać rozproszeń, a osłabienie wpływu namiętności i wad oraz walka o cnoty pozwolą naszemu duchowi owocnie trwać przed Panem.

 • 22-26 marca 2017
 • o. Piotr Bajger OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

Mała droga ufności i miłości św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Św. Teresa pragnęła podzielić się swym doświadczeniem „nieskończonego miłosierdzia Boga”. Prosiła Jezusa, aby wybrał legion małych dusz, którym będzie mógł „objawić” te same tajemnice miłości, które wyjawił Teresie. Podczas tych rekolekcji pragniemy do nich dołączyć.

 • 30 marca -2 kwietnia 2017
 • o. Kamil Strójwąs OCD

KWIECIEŃ

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (1) – Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

 • 28 kwietnia -2 maja 2017
 • o. Łukasz Piskulak OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

MAJ

Życie przesłaniem Matki Bożej na przykładzie dzieci z Fatimy

 • 18-21 maja 2017
 • o. Bertold Dąbkowski OCD

CZERWIEC

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (3) – Życie z Jezusem w codzienności

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. i 2. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Modlitwa myślna, stopniowo przemieniając serce, skłania nas, byśmy nigdy nie ustawali w poszukiwaniu Jezusa w świecie, ludziach i codziennych obowiązkach. Wraz ze św. Teresą spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak nieustannie trwać w obecności Bożej, aby przyjaźń z Jezusem mogła przeniknąć wszystkie czynności naszego dnia?

 • 7-11 czerwca 2017
 • o. Wojciech Ciak OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

Świętość małżeństwa i rodziny na przykładzie rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Rekolekcje weekendowe.

„Jestem z nim ciągle szczęśliwa, dzięki niemu wiodę życie łagodne. Mój mąż to święty człowiek, życzyłabym takiego wszystkim żonom”. Tak po pięciu latach małżeństwa pisała Zelia o swoim mężu Ludwiku. W czasie rekolekcji zobaczymy, że źródłem tej harmonii wspólnego życia świętych Państwa Martin była harmonia życia z Bogiem.

 • 16-18 czerwca 2017
 • o. Krzysztof Pawłowski OCD

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (2) – Rozwój przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.

 • 21-25 czerwca 2017
 • o. Serafin Maria Tyszko OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (4) – Perspektywy przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w trzech wcześniejszych etapach cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Osoba, która wiernie pielęgnuje przyjacielską modlitwę z Jezusem i praktykuje mocą łaski wymagania ewangeliczne w codzienności, jest przez Ducha Świętego prowadzona do przeobrażającego zjednoczenia z Trzema Osobami Najświętszej Trójcy. Nie dokona się to bez poddania się ciemnym, oczyszczającym nocom. To zjednoczenie z Jezusem upodabnia nas do Niego, czyni nas szczęśliwymi, spełnionymi i „płodnymi” w miłości.

 • 28 czerwca – 2 lipca 2017
 • o. Bertold Dąbkowski OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

LIPIEC

Rekolekcje dla młodych

Rekolekcje dla osób w wieku 16-26 lat.

Góra Karmel. Doświadczenie żywego Boga w modlitwie, milczeniu, śpiewie, tańcu i we wspólnocie.

 • 4-8 lipca 2017
 • o. Krzysztof Piskorz OCD

Wierność łasce

Problemy osób duchowo zaawansowanych.

 • 20-23 lipca 2017
 • o. Placyd Ogórek OCD

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (1) – Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

 • 26-30 lipca 2017
 • o. Grzegorz Góra OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

SIERPIEŃ

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (2) – Rozwój przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.

 • 11-15 sierpnia 2017
 • o. Roman Hernoga OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

Modlitwa w nauczaniu św. Jana od Krzyża

Jan od Krzyża, pisząc o modlitwie, porusza trzy zagadnienia: kondycję osób uczestniczących w modlitwie, tzn. Boga – z jednej – i człowieka – z drugiej strony, warunki dobrej modlitwy ze strony człowieka, oraz proporcje między udziałem Boga, a udziałem człowieka w akcie modlitwy. Powyższym zagadnieniom przyjrzymy się, analizując oryginalne teksty Świętego.

 • 24-27 sierpnia 2017
 • o. Antoni Rachmajda OCD

WRZESIEŃ

Niezdolni do małżeństwa, bo ludzie ich takimi uczynili

Rekolekcje dla mężczyzn.

Przyczyny niedojrzałości duchowo-emocjonalnej współczesnego mężczyzny.

 • 7-10 września 2017
 • o. Jacek Olszewski OCD

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (uzupełnienie) – Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły przynajmniej w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Rekolekcje ukażą, jak pielęgnować modlitwę myślną wśród różnych trudności związanych z jej praktykowaniem (nieumiejętność przeprowadzania medytacji, nieznajdowanie czasu na modlitwę, problemy ze skupieniem itd.). Rozwiązywanie ich nie obędzie się jednak bez podjęcia walki duchowej wspieranej mocą łaski. Dopiero porządkowanie naszego życia pomoże nam znajdować czas na modlitwę i unikać rozproszeń, a osłabienie wpływu namiętności i wad oraz walka o cnoty pozwolą naszemu duchowi owocnie trwać przed Panem.

 • 13-17 września 2017
 • o. Bertold Dąbkowski OCD

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (3) – Życie z Jezusem w codzienności

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. i 2. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Modlitwa myślna, stopniowo przemieniając serce, skłania nas, byśmy nigdy nie ustawali w poszukiwaniu Jezusa w świecie, ludziach i codziennych obowiązkach. Wraz ze św. Teresą spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak nieustannie trwać w obecności Bożej, aby przyjaźń z Jezusem mogła przeniknąć wszystkie czynności naszego dnia?

 • 27 września – 1 października 2017
 • o. Serafin Maria Tyszko OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

PAŹDZIERNIK

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (2) – Rozwój przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.

 • 4-8 października 2017
 • o. Wojciech Ciak OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

Jak wyzwolić Miłość?

Droga niedoskonałych – kroczenie ku świętości wg św. Teresy od Jezusa.

 • 12-15 października 2017
 • o. Piotr Czapski OCD

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (1) – Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

 • 18-22 października 2017
 • o. Roman Hernoga OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

LISTOPAD

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (uzupełnienie) – Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły przynajmniej w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Rekolekcje ukażą, jak pielęgnować modlitwę myślną wśród różnych trudności związanych z jej praktykowaniem (nieumiejętność przeprowadzania medytacji, nieznajdowanie czasu na modlitwę, problemy ze skupieniem itd.). Rozwiązywanie ich nie obędzie się jednak bez podjęcia walki duchowej wspieranej mocą łaski. Dopiero porządkowanie naszego życia pomoże nam znajdować czas na modlitwę i unikać rozproszeń, a osłabienie wpływu namiętności i wad oraz walka o cnoty pozwolą naszemu duchowi owocnie trwać przed Panem.

 • 15-19 listopada 2017
 • o. Grzegorz Góra OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (1) – Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

 • 22-26 listopada 2017
 • o. Mateusz Filipowski OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

Karmelitańskie wątki objawień fatimskich

 • 30 listopada – 3 grudnia 2017
 • o. Juliusz Wiewióra OCD

 

Ponadto odbędą się:

Rekolekcje dla kapłanów

Na wzór Syna Człowieczego – służyć

 • 21-23 sierpnia (o. Krzysztof Wesołowski OCD)

Rekolekcje dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniami:

dla trzeźwiejących alkoholików:

 • 27-29 stycznia (o. Juliusz Wiewióra OCD)
 • 22-24 września (o. Tomasz Litwiejko OCD)

dla osób żyjących z uzależnionymi:

 • 2-4 czerwca (o. Krzysztof Maria Jank OCD)

dla młodszych dzieci z rodzin, w których były lub są uzależnienia:

 • 3-6 sierpnia (o. Krzysztof Maria Jank OCD)

STYCZEŃ

By kochać Cię Panie tę chwilę mam tylko

Dni skupienia na temat czasu – otwarte dla wszystkich.

 • 27-29 stycznia 2017
 • o. Mariusz Wójtowicz OCD

LUTY

Młody wiekiem, dojrzały duchem

Dni skupienia ze sł. B. Franciszkiem Powiertowskim OCD – otwarte dla wszystkich.

 • 3-5 lutego 2017
 • o. Szczepan Praśkiewicz OCD

Eliasza droga na opak, czyli od siły do słabości

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 10-12 lutego 2017
 • o. Przemysław Pliszczyński OCD

Nową drogą do STUDNI – ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus

Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).

 • 10-12 lutego 2017
 • s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

„Czy naprawdę chcemy żyć wiecznie?” (Papież Franciszek).

Dni skupienia o rzeczach ostatecznych otwarte dla wszystkich.

 • 17-19 lutego 2017
 • o. Grzegorz Irzyk OCD

„Moc w słabości się doskonali”(2 Kor 12,9). Niedoskonałość jako szansa szybkiego wzrostu w życiu duchowym?

Dni skupienia ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus – otwarte
dla wszystkich.

 • 24-26 lutego 2017
 • o. Łukasz Piskulak OCD

MARZEC

„Panie, naucz nas modlić się” (Łk 11,1).

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 3-5 marca 2017
 • o. Krzysztof Górski OCD

„My nie możemy nie mówić tego, cośmy słyszeli i widzieli (Dz 4,20). O byciu uczniem Chrystusa.

Dni skupienia dla młodych (18-32 lat).

 • 10-12 marca 2017
 • o. Andrzej Cekiera OCD

O rodzinie – ze św. małżonkami Ludwikiem i Zelią Martin

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 17-19 marca 2017
 • o. Romuald Gościewski OCD

Czy trzeba bać się Apokalipsy?

Biblijne dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 24-26 marca 2017
 • dr Danuta Piekarz, o. Paweł Wojnowski OCD

Drogi niedoskonałości ze Świętymi Karmelu.

Szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).

 • 31 marca -2 kwietnia 2017
 • o. Jakub Przybylski OCD, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

KWIECIEŃ

Czy cierpienie może być szczęściem?

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 7-9 kwietnia 2017
 • o. Rafał Prusko OCD

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Święta Matka Teresa z Kalkuty – dwa oblicza Miłosierdzia.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 21-23 kwietnia 2017
 • o. Bartłomiej Kucharski OCD

O miłości Szulamitki

Rekolekcje w oparciu o komentarz św. Teresy od Jezusa do Pieśni nad Pieśniami – otwarte dla wszystkich.

 • 28 kwietnia – 3 maja 2017
 • o. Albert Wach OCD

MAJ

Odkryj źródła rzeki swego życia.

Dni skupienia z Maryją – dla Kobiet (35+)

 • 5-7 maja 2017
 • s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Jakub Przybylski OCD

Miłość w codzienności

Dni skupienia dla małżeństw.

 • 12-14 maja 2017
 • o. Stanisław Miernik OCD

„Serce szczęśliwe to uczta wieczysta” (Prz 15,15) – lek na nijakość i frustrację.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 19-21 maja 2017
 • o. Rafał Prusko OCD

Medytacja – u progu modlitwy wewnętrznej.

Rekolekcje formacyjne – II etap – dla Świeckiego Karmelu i osób zainteresowanych duchowością karmelitańską.

 • 24-28 maja 2017
 • o. Piotr Ścibor OCD

CZERWIEC

Drogi niedoskonałości ze Świętymi Karmelu.

Szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).

 • 2-4 czerwca 2017
 • o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). Pokora jako prawda fundamentem życia duchowego.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 9-11 czerwca 2017
 • o. Roman Hernoga OCD

Powołanie męża i żony we wspólnocie małżeńskiej – teologia i praktyka.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 16-18 czerwca 2017
 • o. Andrzej Ruszała OCD

Nową drogą do STUDNI – ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus

Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).

 • 16-18 czerwca 2017
 • os. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

„Niewiasta obleczona w słońce”

Maryjne rekolekcje medytacyjno – kontemplacyjne – otwarte dla wszystkich.

 • 16-18 czerwca 2017
 • o. Bazyli Mosionek OCD

Zaproszenie do modlitwy

Rekolekcje formacyjne – I etap – dla Świeckiego Karmelu i osób zainteresowanych duchowością karmelitańską.

 • 30 czerwca – 4 lipca 2017
 • o. Paweł Baraniecki OCD

LIPIEC

Pielgrzymowanie ku głębi

Rekolekcje w oparciu o Zamek wewnętrzny św. Teresy od Jezusa – otwarte dla wszystkich.

 • 5-10 lipca 2017
 • o. Wojciech Ciak OCD

„Ja jestem z wami przez wszystkie dni” (Mt 28,20) – oprzeć życie na wierze w Jezusa.

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

 • 11-16 lipca 2017
 • o. Grzegorz Firszt OCD

„Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości” (1 Kor 6,14)

Rekolekcje dla małżeństw.

 • 18-23 lipca 2017
 • o. Benedykt Belgrau OCD

Spotkanie Młodych z Maryją

Zgłoszenia: powolania@karmel.pl lub tel. 501 959 725

 • 27-30 lipca 2017

SIERPIEŃ

W szkole modlitwy św. Teresy od Jezusa.

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

 • 1-6 sierpnia 2017
 • o. Rafał Wilkowski OCD

Rozeznać swoją drogę

Rekolekcje dla dziewczyn (17-30 lat).

 • 1-6 sierpnia 2017
 • s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

Czas wyruszyć w drogę! O trudnej i nieprzewidywalnej przyjaźni z Jezusem na kanwie „Księgi fundacji” św. Teresy z Awili – (2)

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

 • 16-21 sierpnia 2017
 • o. Albert Wach OCD

O modlitwie z Teresą od Jezusa

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

 • 23-28 sierpnia 2017
 • o. Romuald Gościewski OCD

WRZESIEŃ

O Bogu czułym i radosnym

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 1-3 września 2017
 • o. Marian Zawada OCD

Moja historia jest historią świętą

Biblijne dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 22-14 września 2017
 • dr Danuta Piekarz i ks. Mirosław Jadłosz

PAŹDZIERNIK

„Wiedz zatem, że najlepsze, czego człowiek może dokonać na tej ziemi, to czysta modlitwa” (św. Izaak z Niniwy). Ojcowie Kościoła uczą modlitwy.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 6-8 października 2017
 • o. Noe Faruga OCD

Nową drogą do STUDNI – ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus

Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).

 • 6-8 października 2017
 • s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

Odkryj źródła rzeki swego życia

Dni skupienia z Samarytanką – dla Kobiet (35+)

 • 13-15 października 2017
 • s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Paweł Wojnowski OCD

Drogi niedoskonałości ze Świętymi Karmelu

Szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).

 • 20-22 października 2017
 • o. Jakub Przybylski OCD, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

LISTOPAD

Droga Paschy Jezusa – Droga z Teresą od Dzieciątka Jezus

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 3-5 listopada 2017
 • o. Piotr Ścibor OCD

Czyściec czy reinkarnacja?

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 10-12 listopada 2017
 • o. Bazyli Mosionek OCD

Wtajemniczenie w głębię modlitwy

Rekolekcje formacyjne – III etap – dla Świeckiego Karmelu i osób zainteresowanych duchowością karmelitańską.

 • 22-26 listopada 2017
 • o. Łukasz Piskulak OCD

GRUDZIEŃ

O pokorze – „Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych”

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 1-3 grudnia 2017
 • o. Romuald Gościewski OCD

W szkole Świętych Karmelu.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 8-10 grudnia 2017
 • o. Stanisław Fudala OCD

Wierzę w Kościół? Jak w nim się twórczo odnaleźć?

Dni skupienia dla młodych (18-32 lat).

 • 15-17 grudnia 2017
 • o. Andrzej Cekiera OCD

 

LUTY

Sesja weekendowa: „Formacja do modlitwy”. Dlaczego Bóg może chcieć kryzysu w życiu duchowym?

Różne mogą być przyczyny kryzysów w naszym życiu. Okazuje się, że także sam Bóg może wprowadzać człowieka w takie doświadczenia. Dlaczego tak się dzieje? Jak rozpoznać taki „Boży kryzys”? Jak go przetrwać? Mistrzowie życia duchowego taki „Boży kryzys” określają jako kontemplację wlaną…

 • 3-5 lutego 2017
 • o. Andrzej Ruszała OCD

Studium biblijne dla świeckiego karmelu: Duch Święty i Jego działanie, Mariologia

Studium biblijne tylko dla członków OCDS. Zgłoszenia przyjmuje Iwona Wilk, kom.: 667 113 681 email: wilkiwona@op.pl

 • 17-19 lutego 2017
 • dr Danuta Piekarz

MARZEC

Weekend pustelniczy

Na wzór Jezusa, który często udawał się na miejsca pustynne, aby w samotności i milczeniu przebywać na modlitwie ze swoim Ojcem, ale także aby walczyć z szatanem (por. Mt 4, 1), weekendy pustelnicze są czasem przeżywanym w oderwaniu od codziennych spraw, w samotności i milczeniu, w osobistym kontakcie ze słowem Bożym i na modlitwie. Jest możliwość codziennej, indywidualnej rozmowy z Ojcem posługującym podczas weekendu pustelniczego.

 • 3-5 marca 2017
 • duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Seria: „Zasłuchani w słowo Boże” – rekolekcje „Lectio Divina”. Wędrując z Chrystusem ku wydarzeniom Paschy w Jerozolimie. Co znaczy być Jego uczniem?

Rekolekcje przeżywane w całkowitym milczeniu, w słuchaniu, rozważaniu i modlitwie tekstami Ewangelii, mówiącymi o wędrówce Jezusa ku wydarzeniom Paschy i jej zbawczym znaczeniu dla nas. Są to teksty mówiące jednocześnie o wymaganiach bycia uczniem Jezusa. Rekolekcje mogą stanowić dobre przygotowanie do przeżywania wydarzeń Triduum Paschalnego.

 • 27 marca – 2 kwietnia 2017
 • o. Bruno Secondin OCarm

MAJ

Weekend pustelniczy

Na wzór Jezusa, który często udawał się na miejsca pustynne, aby w samotności i milczeniu przebywać na modlitwie ze swoim Ojcem, ale także aby walczyć z szatanem (por. Mt 4, 1), weekendy pustelnicze są czasem przeżywanym w oderwaniu od codziennych spraw, w samotności i milczeniu, w osobistym kontakcie ze słowem Bożym i na modlitwie. Jest możliwość codziennej, indywidualnej rozmowy z Ojcem posługującym podczas weekendu pustelniczego.

 • 12-14 maja 2017
 • duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Sesja weekendowa: „Dziedzictwo świętych Karmelu”. Św. Elżbieta od Trójcy Świętej: wielkie pragnienia i proza życia, czyli jak być mistykiem codzienności

Niedawna kanonizacja s. Elżbiety od Trójcy Świętej, karmelitańskiej mistyczki z Dijon, stanowi zachętę do poznawania tego, jak głębokie życie duchowe i mistyka przeżywane są w zwykłej codzienności życia.

 • 26-28 maja 2017
 • o. Mariusz Wójtowicz OCD

CZERWIEC

Studium biblijne dla świeckiego karmelu: Powołanie w Biblii

Studium biblijne tylko dla członków OCDS. Zgłoszenia przyjmuje Iwona Wilk, kom.: 667 113 681 email: wilkiwona@op.pl

 • 2-4 czerwca 2017
 • o. Robert Marciniak OCD

Rekolekcje: „Formacja do modlitwy”. Medytacja – u progu modlitwy wewnętrznej. Drugi etap szkoły modlitwy karmelitańskiej

W ramach kilkuetapowego cyklu „szkoły modlitwy karmelitańskiej” staramy się nauczyć pięknej, lecz zarazem trudnej, umiejętności – dialogu z Bogiem. Przewodniczką jest prawdziwa mistrzyni w tej sztuce – św. Teresa od Jezusa, doktor Kościoła, która odpowiada na nasze pytania o modlitwę.

 • 28 czerwca – 2 lipca 2017
 • o. Łukasz Piskulak OCD

LIPIEC

Weekend pustelniczy

Na wzór Jezusa, który często udawał się na miejsca pustynne, aby w samotności i milczeniu przebywać na modlitwie ze swoim Ojcem, ale także aby walczyć z szatanem (por. Mt 4, 1), weekendy pustelnicze są czasem przeżywanym w oderwaniu od codziennych spraw, w samotności i milczeniu, w osobistym kontakcie ze słowem Bożym i na modlitwie. Jest możliwość codziennej, indywidualnej rozmowy z Ojcem posługującym podczas weekendu pustelniczego.

 • 14-16 lipca 2017
 • duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Sesja weekendowa: „Zasłuchani w słowo Boże”. Pozwolić się prowadzić słowu Bożemu na wzór proroka Eliasza

Jak my dzisiaj, na targowisku współczesności, wiodącym nieraz na manowce bezsensu, pustki i bezbożności, możemy wejść na ścieżkę duchowego doświadczenia Eliasza? A jest to doświadczenie trwania wiernie przed obliczem Boga, słuchania wytrwale Jego słowa, przyjmowania go, strzeżenia w sobie i gorliwego wypełniania.

 • 28-30 lipca 2017
 • o. Rafał Prusko OCD

SIERPIEŃ

Rekolekcje: „Formacja do modlitwy”. Zaproszenie do modlitwy. Pierwszy etap szkoły modlitwy karmelitańskiej

W ramach kilkuetapowego cyklu „szkoły modlitwy karmelitańskiej” staramy się nauczyć pięknej, lecz zarazem trudnej, umiejętności – dialogu z Bogiem. Przewodniczką jest prawdziwa mistrzyni w tej sztuce – św. Teresa od Jezusa, doktor Kościoła, która odpowiada na nasze pytania o modlitwę.

 • 2-6 sierpnia 2017
 • o. Łukasz Piskulak OCD

WRZESIEŃ

Sesja weekendowa: „Dziedzictwo świętych Karmelu”. „By kochać Cię Panie tę chwilę mam tylko…” – Sekret życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Dzięki czemu życie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zakonnicy klauzurowej, za życia prawie nieznanej światu, stało się tak bardzo płodne i pociągające dla wielu? W czasie sesji zostanie podjęta tematyka potrzeby „życia chwilą obecną” oraz wartości tzw. małych spraw, z których na ogół składa się nasza codzienność. W nich Teresa dojrzewała, uświęcała się, nabywała mądrości doktora Kościoła.

 • 11-3 września 2017
 • o. Rafał Prusko OCD

Rekolekcje: „Formacja do modlitwy”. Zaproszenie do modlitwy. Pierwszy etap szkoły modlitwy karmelitańskiej

W ramach kilkuetapowego cyklu „szkoły modlitwy karmelitańskiej” staramy się nauczyć pięknej, lecz zarazem trudnej, umiejętności – dialogu z Bogiem. Przewodniczką jest prawdziwa mistrzyni w tej sztuce – św. Teresa od Jezusa, doktor Kościoła, która odpowiada na nasze pytania o modlitwę.

 • 13-17 września 2017
 • o. Paweł Baraniecki OCD

Sesja weekendowa: „Formacja do życia duchowego”. Zagrożenia duchowe i ich przezwyciężanie. Z doświadczenia posługi egzorcysty

Omówione będą różne pułapki, które zastawia na nas zły duch, które zagrażają naszej wierze, nadziei i miłości. O nie toczy się walka. W czasie rekolekcji będzie także możliwość modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne.

 • 22-24 września 2017
 • o. Wojciech Twardzik OCD

Weekend pustelniczy

Na wzór Jezusa, który często udawał się na miejsca pustynne, aby w samotności i milczeniu przebywać na modlitwie ze swoim Ojcem, ale także aby walczyć z szatanem (por. Mt 4, 1), weekendy pustelnicze są czasem przeżywanym w oderwaniu od codziennych spraw, w samotności i milczeniu, w osobistym kontakcie ze słowem Bożym i na modlitwie. Jest możliwość codziennej, indywidualnej rozmowy z Ojcem posługującym podczas weekendu pustelniczego.

 • 29 września – 1 października 2017
 • duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

PAŹDZIERNIK

Sesja weekendowa: „Dziedzictwo świętych Karmelu”. Ze św. Teresą od Jezusa nawodnić ogród swego życia


Często unikamy kontaktu z pismami św. Teresy od Jezusa albo, po rozpoczęciu, szybko się zniechęcamy. Jak czytać św. Teresę od Jezusa tak, by stawało się to „żywą wodą”, nawadniającą ogród naszej duszy?

 • 13-15 października 2017
 • o. Andrzej Ruszała OCD

Studium biblijne dla świeckiego karmelu: Ewangelia wg Jana i Marka, Miłość Boża

Studium biblijne tylko dla członków OCDS. Zgłoszenia przyjmuje Iwona Wilk, kom.: 667 113 681 email: wilkiwona@op.pl

 • 20-22 października 2017
 • dr Danuta Piekarz

LISTOPAD

Seria: „Formacja do życia duchowego” – rekolekcje dla kapłanów. „Czego żąda od ciebie Pan, Bóg Twój” (Pwp 10,12)

Rozeznanie duchowe pozwala w praktyce znajdować odpowiedź na powyższe pytanie. Jest ono czymś szczególnie potrzebnym w życiu i posłudze kapłana. Jak ono ma się dokonywać, jakie trudności spotykamy na drodze duchowego rozeznania?

 • 20-23 listopada 2017
 • o. Andrzej Ruszała OCD

GRUDZIEŃ

Weekend pustelniczy

Na wzór Jezusa, który często udawał się na miejsca pustynne, aby w samotności i milczeniu przebywać na modlitwie ze swoim Ojcem, ale także aby walczyć z szatanem (por. Mt 4, 1), weekendy pustelnicze są czasem przeżywanym w oderwaniu od codziennych spraw, w samotności i milczeniu, w osobistym kontakcie ze słowem Bożym i na modlitwie. Jest możliwość codziennej, indywidualnej rozmowy z Ojcem posługującym podczas weekendu pustelniczego.

 • 1-3 grudnia 2017
 • duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

LUTY

Warsztaty pisania ikony

Warsztaty pisania ikony i formacja do modlitwy – wędrówka ku centrum na spotkanie Boga Żywego.

 • 10-21 lutego 2017
 • o. Mateusz Filipowski OCD, Honorata Wojczyńska

LIPIEC

Warsztaty pisania ikony

Warsztaty pisania ikony i formacja do modlitwy – wędrówka ku centrum na spotkanie Boga Żywego.

 • 21 lipca – 2 sierpnia 2017
 • o. Mateusz Filipowski OCD, Honorata Wojczyńska

SIERPIEŃ

Warsztaty pisania ikony

Warsztaty pisania ikony i formacja do modlitwy – wędrówka ku centrum na spotkanie Boga Żywego.

 • 20-31 sierpnia 2017
 • Honorata Wojczyńska

LISTOPAD

Rekolekcje dla każdego

 • 17-19 listopada 2017
 • o. Rafał Prusko OCD

Prowincja warszawska

GORZĘDZIEJ

Dom Rekolekcyjny „Pod opieką św. Józefa”
ul. Ks. Hundsdorfa 7a
Gorzędziej k. Tczewa, 83-120 Subkowy

www: rekolekcje.karmelicibosi.pl

Kontakt i zapisy:
email: rekolekcje@karmelicibosi.pl
tel: +48 (58) 536 84 34
kom: +48 604 423 120

Prowincja krakowska

CZERNA

Dom Rekolekcyjny Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Czerna 196, 32–065 Krzeszowice

www: rekolekcje.karmelczerna.pl

Kontakt i zapisy:
email: rekol@karmel.pl
kom: +48 784 975 824
tel: +48 (12) 282 65 41
tel: +48 (12) 282 12 45

WADOWICE

Karmelitański Dom Rekolekcyjny
ul. Karmelicka 24, 34-100 Wadowice

www: karmel-wadowice.pl

Kontakt i zapisy:
email: recepcja@karmel-wadowice.pl
kom: +48 600 926 987

Gościnne

KRZESZÓW

Opactwo Mniszek Benedyktynek
Pl. Jana Pawła II 5, 58–405 Krzeszów

www: benedyktynki-krzeszow.pl

Kontakt i zapisy:
email: paula.kurek@onet.pl
kom: +48 519 483 543