Rekolekcje karmelitańskie

w 2018 roku

STYCZEŃ

Żywy Płomień Miłości jednoczący nas z Jezusem Oblubieńcem pośród nocy ciemnych. Rekolekcje ze św. Janem od Krzyża

Celem naszego istnienia jest przeobrażające zjednoczenie z Chrystusem. Czyni to w nas Żywy Płomień Miłości Ducha Świętego. Czasem daje się nam On odczuć jako słodki i pełen światła. Czasem jednak musi wprowadzić nas w błogosławioną noc ciemną.

 • 11-14 stycznia 2018
 • o. Serafin Maria Tyszko OCD

LUTY

Kobiecość zamieszkana, czyli o duchowym pięknie. Modlitwa w nauczaniu św. Teresy Rekolekcje dla kobiet

 • 1-4 lutego 2018
 • dr Dorota Dźwig, karmelici bosi z Gorzędzieja

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (1) – Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności.

 • 7-11 lutego 2018
 • o. Mateusz Filipowski OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

Wprowadzenie w Wielki Post

Rekolekcje weekendowe.

 • 16-18 lutego 2018
 • o. Szymon Plewa OCD

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (2) – Rozwój przyjaźni z Jezusem

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności.

 • 21-25 lutego 2018
 • o. Bertold Dąbkowski OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

MARZEC

Walka duchowa w konkrecie życia chrześcijańskiego wg św. Teresy od Jezusa

 • 1-4 marca 2018
 • o. Tadeusz Kujałowicz OCD

„Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18,3)

Ewangeliczny obraz dziecka Bożego z komentarzami św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 • 15-18 marca 2018
 • o. Kamil Strójwąs OCD

KWIECIEŃ

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (uzupełnienie) – Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności.

 • 18-22 marca 2018
 • o. Bertold Dąbkowski OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

MAJ

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (1)

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności.

 • 2-6 maja 2018
 • o. Roman Hernoga OCD

Wieczernik Królowej Pokoju. Co Maryja chce powiedzieć swoim dzieciom żyjącym w dzisiejszym świecie?

Wezwanie do modlitwy, nawrócenia, postu i pokuty w najważniejszych orędziach maryjnych XX w.

 • 10-13 maja 2018
 • o. Piotr Czapski OCD

CZERWIEC

Eucharystia. Dieta nieśmiertelności.

Weekendowe rekolekcje dla osób, które chcą pogłębić swoje przeżywanie Eucharystii i uczynić z obecności na Mszy św. prawdziwe modlitewne spotkanie z żywym Bogiem.

 • 1-3 czerwca 2017
 • o. Krzysztof Maria Jank OCD

Gdzie jest Bóg, gdy cierpimy? Rekolekcje ze św. Elżbietą od Trójcy Świętej

Każdy człowiek na drodze swego życia prędzej czy później zetknie się z cierpieniem fizycznym, psychicznym lub duchowym. Jak przeżyć to doświadczenie, tak by stało się prawdziwym czasem łaski, w którym głębiej odkryjemy Bożą dobroć oraz cel i sens naszego życia?

 • 21-24 czerwca 2018
 • o. Michał Swarzyński OCD

Szkoła modlitwy karmelitańskiej dla rodziców i dzieci

Możliwość spotkania z modlitwą karmelitańską dla rodziców i dzieci. Rodzice będą prowadzeni wg schematu 1. stopnia „Szkoły Modlitwy”, natomiast nad wprowadzaniem dzieci w modlitwę będzie czuwać kilkuosobowa grupa doświadczonych formatorów z Instytutu Notre Dame de Vie.

 • 28 czerwca – 1 lipca 2018
 • formatorzy z Instytutu Notre Dame de Vie, o. Grzegorz Góra OCD

LIPIEC

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (2) – Rozwój przyjaźni z Jezusem

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności.

 • 4-8 lipca 2018
 • o. Grzegorz Góra OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (3) – Życie z Jezusem w codzienności

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności.

 • 18-22 lipca 2017
 • o. Serafin Maria Tyszko OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

Duchowość chrześcijańska wg Modlitwy Pańskiej oraz „Drogi Doskonałości” św. Teresy od Jezusa

 • 26-29 lipca 2018
 • o. Placyd Ogórek OCD

SIERPIEŃ

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (3) – Życie z Jezusem w codzienności

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności.

 • 8-12 sierpnia 2018
 • o. Józef Tracz OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (4) – Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności.

 • 22-26 sierpnia 2018
 • o. Wojciech Ciak OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (uzupełnienie) – Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności.

 • 29 sierpnia – 2 września 2018
 • o. Serafin Maria Tyszko OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

WRZESIEŃ

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (1) – Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności.

 • 5-9 września 2018
 • o. Aleksander Szczukiecki OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (3) – Życie z Jezusem w codzienności

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności.

 • 12-16 września 2018
 • o. Bertold Dąbkowski OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

PAŹDZIERNIK

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (2) – Rozwój przyjaźni z Jezusem

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności.

 • 3-7 października 2018
 • o. Łukasz Piskulak OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

„Chcę kochać jak dziecko i walczyć jak nieustraszony wojownik”

Rekolekcje ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus o drodze dziecięctwa Bożego i walce duchowej

 • 18-21 października 2018
 • o. Krzysztof Piskorz OCD

„Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48). Maryja u boku Józefa. Feminizm szansą dla współczesnego mężczyzny

Rekolekcje dla mężczyzn

 • 25-28 października 2018
 • o. Jacek Olszewski OCD

LISTOPAD

Szkoła modlitwy karmelitańskiej (1) – Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Jest to szczególna forma rekolekcji, w trakcie której zapraszamy Was do stopniowego zgłębiania umysłem i sercem tego, co duchowość Karmelu ma do przekazania na temat modlitwy. Konieczny jest udział w poszczególnych etapach wg kolejności.

 • 21-25 listopada 2018
 • o. Serafin Maria Tyszko OCD
 • podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe

Wprowadzenie w Adwent

Rekolekcje weekendowe

 • 30 listopada – 2 grudnia 2018
 • o. Szymon Plewa OCD

PONADTO ODBĘDĄ SIĘ

Rekolekcje dla kapłanów

 • 20-22 sierpnia 2018
 • o. Tadeusz Kujałowicz OCD

Rekolekcje dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniami:

Dla trzeźwiejących alkoholików:

 • 26-28 stycznia 2018
 • 28-30 września 2018
 • o. Tomasz Litwiejko OCD

Dla żyjących z osobami uzależnionymi:

 • 8-10 czerwca 2018
 • o. Krzysztof Maria Jank OCD

Dla młodszych dzieci z rodzin, w których były lub są uzależnienia:

 • 2-5 sierpnia 2018
 • o. Krzysztof Maria Jank OCD

STYCZEŃ

Walka o pokój w pięciu odcinkach – cz. I

Szkoła duchowości dla młodych ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).

 • 30 grudnia 2017 – 2 stycznia 2018
 • o. Jakub Przybylski OCD, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

Dla małżonków: Ślubuję ci miłość, wierność…

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 12-14 stycznia 2018
 • o. Romuald Gościewski OCD

Duch Święty daje życie i uzdrawia wnętrze uczniów Jezusa

Dni skupienia o Sakramencie Bierzmowania (świadectwa oraz posługa modlitwy wstawienniczej) – otwarte dla wszystkich.

 • 19-21 stycznia 2018
 • o. Jacek Pawlikowski OCD

„Powierz Panu drogę swoją… a On będzie działał” (Ps 37,5) – biblijna droga uzdrawiającej ufności

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 26-28 stycznia 2018
 • o. Rafał Prusko OCD

LUTY

„Dobry Bóg dał mi ojca i matkę bardziej godnych nieba, niż ziemi”

Dni skupienia ze Świętymi Małżonkami Martin, rodzicami św. Teresy od Dzieciątka Jezus – otwarte dla wszystkich.

 • 9-11 lutego 2018
 • o. Szczepan Praśkiewicz OCD

Walka o pokój w pięciu odcinkach – cz. II

Szkoła duchowości dla młodych ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).

 • 16-18 lutego 2018
 • o. Jakub Przybylski OCD, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

MARZEC

„Idź i proś Boga, żeby przyszły na ciebie pokusy i takie jak przedtem utrapienia, i upokorzenia: bo tylko w walce dusza czyni postępy” (Abba Jan Karzeł)

Duch Święty i walka duchowa u ojców pustyni. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 2-4 marca 2018
 • o. Noe Faruga OCD

Dokąd prowadzi nas Duch Święty? Jakimi drogami lubi się przechadzać?

Dni skupienia o rozeznaniu Bożego prowadzenia – otwarte dla wszystkich.

 • 9-11 marca 2018
 • o. Łukasz Piskulak OCD

Odkryj źródło rzeki swego życia.

Dni skupienia z Marią Magdaleną – dla Kobiet (30 +).

 • 9-11 marca 2018
 • s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

Bóg Sędzia sprawiedliwy, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 16-18 marca 2018
 • o. Romuald Gościewski OCD

„Poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę” (1 Kor 9,27)

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 23-25 marca 2018
 • o. Bazyli Mosionek OCD

KWIECIEŃ

Pod Twoją Obronę – modlitwa do Matki Bożej Miłosiernej.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 6-8 kwietnia 2018
 • o. Bartłomiej Kucharski OCD

„Świętymi bądźcie” (1P 1,16) – istota i owoce zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 13-15 kwietnia 2017
 • o. Andrzej Ruszała OCD

Całuj mnie pocałunkiem swoich ust. Studnia „Pieśni nad Pieśniami” – cz. I

Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).

 • 13-15 kwietnia 2018
 • s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

Modlitwa w ciszy

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 20-22 kwietnia 2018
 • ks. Andrzej Muszala

O miłości Szulamitki

Rekolekcje w oparciu o komentarz św. Teresy od Jezusa do „Pieśni nad Pieśniami” – cz. II – otwarte dla wszystkich.

 • 27 kwietnia – 2 maja 2018
 • o. Albert Wach OCD

MAJ

Cierpliwa miłość

Dni skupienia z bratem Thierrym Ebogo od Dzieciątka Jezus OCD – otwarte dla wszystkich.

 • 4-5maja 2018
 • o. Damian Sochacki OCD

Jak chcesz być szczęśliwy, to bądź cierpliwy, a Pan obdarzy Cię łaską.

Dni skupienia dla małżeństw.

 • 11-13 maja 2018
 • o. Stanisław Miernik OCD

Walka o pokój w pięciu odcinkach – cz. III

Szkoła duchowości dla młodych ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).

 • 18-20 maja 2018
 • o. Jakub Przybylski OCD, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

Zaproszenie do modlitwy

Rekolekcje formacyjne – I etap – dla Świeckiego Karmelu i osób zainteresowanych duchowością karmelitańską.

 • 24-28 maja 2017
 • o. Paweł Baraniecki OCD

CZERWIEC

„Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18,3)

Dni skupienia ze św. Teresą z Lisieux – otwarte dla wszystkich.

 • 8-10 czerwca 2018
 • o. Roman Hernoga OCD

Żyć w Duchu Świętym – z Maryją i jak Ona

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 15-17 czerwca 2018
 • o. Włodzimierz Tochmański OCD

„O niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej”. Powróćmy do modlitwy.

Rekolekcje medytacyjno – kontemplacyjne – otwarte dla wszystkich.

 • 23-28 czerwca 2018
 • o. Bazyli Mosionek OCD

Pogłębienie przyjaźni – u progu modlitwy wewnętrznej

Rekolekcje formacyjne – II etap – dla Świeckiego Karmelu i osób zainteresowanych duchowością karmelitańską.

 • 29 czerwca – 4 lipca 2018
 • o. Łukasz Piskulak OCD

LIPIEC

Pielgrzymowanie ku głębi

Rekolekcje w oparciu o Zamek wewnętrzny św. Teresy od Jezusa – cz. II – otwarte dla wszystkich.

 • 6-11 lipca 2018
 • o. Wojciech Ciak OCD

Maryja Oblubienica Ducha Świętego ochrania szkaplerzem świętym swoich czcicieli

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

 • 13-16 lipca 2018
 • o. Jacek Pawlikowski OCD

Pokochać Kościół (jeszcze bardziej)

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

 • 18-23 lipca 2018
 • o. Grzegorz Firszt OCD

Walka o pokój w pięciu odcinkach – cz. IV

XIV Karmelitańskie Dni Młodych
Zgłoszenia: powolania@karmel.pl lub 501 959 725

 • 26-29 lipca 2018

Depresyjni prorocy, czyli jak walczyć ze zniechęceniem. Biblijne spojrzenie na “przypadki beznadziejne”

Rekolekcje z prorokami Starego Testamentu w klimatach modlitwy kontemplacyjnej Karmelu. – otwarte dla wszystkich.

 • 31 lipca – 5 sierpnia 2018
 • o. Mariusz Wójtowicz OCD

Rozeznać swoją drogę…

Rekolekcje dla dziewczyn z indywidualnym towarzyszeniem (17-30 lat).

 • 31 lipca – 5 sierpnia 2018
 • s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

SIERPIEŃ

„Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą” (Ps 127,1)

Rekolekcje dla małżeństw.

 • 7-12 sierpnia 2018
 • o. Benedykt Belgrau OCD

O przyjaźni

Rekolekcje pod przewodnictwem św. Teresy od Jezusa – otwarte dla wszystkich.

 • 14-19 sierpnia 2018
 • o. Albert Wach OCD

Miłość jest…” (1 Kor 13): najpiękniejsza [nie tylko w Karmelu] pieśń Biblii.

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

 • 21-26 sierpnia 2018
 • o. Rafał Prusko OCD

Zrozumieć przypowieści – zrozumieć Ewangelię

Rekolekcje biblijne otwarte dla wszystkich.

 • 28 sierpnia – 2 września 2018
 • dr Danuta Piekarz, o. Paweł Wojnowski OCD

WRZESIEŃ

O Duchu Pięknym i Wolnym, który wieje kędy chce

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 7-9 września 2018
 • o. Marian Zawada OCD

Odkryj źródło rzeki swego życia

Dni skupienia z Esterą – dla Kobiet (30 +).

 • 21-23 września 2018
 • s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Jakub Przybylski OCD

PAŹDZIERNIK

Walka o pokój w pięciu odcinkach – cz. V

Szkoła duchowości dla młodych ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).

 • 12-14 października 2018
 • o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

„W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28)

Dni skupienia ze św. Elżbietą od Trójcy Przenajświętszej -otwarte dla wszystkich.

 • 19-21 października 2018
 • o. Piotr Karauda OCD

LISTOPAD

W poszukiwaniu prawdziwej miłości. Od Księgi Rodzaju do Pieśni nad Pieśniami

Biblijne dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 16-18 listopada 2018
 • dr Danuta Piekarz, ks. Mirosław Jadłosz

A sam [Bóg] przemawia do innych jako „teolog symboliczny” – poprzez naturę, doświadczenie wewnętrzne i poprzez swe ślady w ludzkim życiu” (św. Teresa Benedykta od Krzyża)

Odkrywanie i poznawanie Boga według św. Teresy Benedykty od Krzyża. Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 23-25 listopada 2018
 • o. Noe Faruga OCD

W szkole Świętych Karmelu. Cierpienie.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 3 listopada – 2 grudnia 2018
 • o. Stanisław Fudala OCD

GRUDZIEŃ

„Radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9,7). O sztuce chrześcijańskiego wyrzeczenia

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 7-9 grudnia 2018
 • o. Przemysław Pliszczyński OCD

Powstań przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź. Studnia „Pieśni nad Pieśniami” – cz. II

Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).

 • 7-9 grudnia 2018
 • s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

Kiedy studnia wysycha

Ze św. Teresą od Jezusa o trudnościach na modlitwie – dni skupienia otwarte dla wszystkich.

 • 14-16 grudnia 2018
 • o. Piotr Hensel OCD

STYCZEŃ

Weekend pustelniczy

Podążając za przykładem Jezusa, Ojców Pustyni i pierwszych eremitów z Góry Karmel, pragniemy w ciszy i samotności trwać na modlitwie z Ojcem. Pan wyprowadza nas na pustynię, by przemawiać do naszych serc (por. Oz 2,16). Weekend pustelniczy przeżywany w ciszy i adoracji z możliwością spowiedzi i rozmowy z Ojcem posługującym, pozwoli nam coraz głębiej i bardziej osobiście przeżyć terezjańskie „Bóg sam wystarcza”.

 • 5-7 stycznia 2018
 • duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Kurs Estera – warsztaty dla kobiet

Kurs Estera to szczególny czas przeznaczony wyłącznie dla kobiet, które pragną odkryć tożsamość umiłowanej córki Boga. Jest to też droga uzdrowienia wewnętrznego i okazja do pozostawienia trudnych wydarzeń z przeszłości związanych z raniącymi relacjami. Głównym celem tego czasu jest pomoc każdej kobiecie w odpowiedzi na fundamentalne pytanie: kim jestem?
Uwaga: zapisy przez www.galilea.pl albo tel. 790 261 390

 • 12-14 stycznia 2018
 • Wspólnota Galilea, duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Na każdym etapie życia człowiek może być pomocny Bogu w zbawianiu świata – Dni skupienia dla seniorów 60+

Niezależnie od naszej sytuacji życiowej, wieku, stanu zdrowia i samopoczucia Pan Bóg nas potrzebuje. Naszą modlitwą, życiowym doświadczeniem i cichą ofiarą możemy być pomocni Bogu w zbawianiu świata. Wkraczając w jesień życia trzeba nam tak uczyć się kochać naszych bliźnich, „żeby wspominając nas, byli jak ci, którzy zimą wrócili do ciepłego domu, żeby myśląc o nas uśmiechali się do wspomnień z nami”.

 • 19-21 stycznia 2018
 • o. Stefan Skórnóg OCD

Szósty zmysł – o sztuce komunikacji z Bogiem

Dni skupienia dla młodych

Te dni pustyni z dala od codziennych zajęć i zmartwień to czas, podczas którego będziemy budzić w sobie „szósty zmysł” – wewnętrzne anteny, wrodzoną echolokację serca, która jest językiem kochającego Boga. To weekendowy kurs modlitwy wewnętrznej, najprostszej, najbardziej organicznej i sycącej formie spotkania „z Tym, o którym wiemy, że nas kocha” – jak pisała św. Teresa od Jezusa.

 • 26-28 stycznia 2018
 • o. Damian Sochacki OCD, o. Jakub Przybylski OCD

LUTY

Weekend pustelniczy

Podążając za przykładem Jezusa, Ojców Pustyni i pierwszych eremitów z Góry Karmel, pragniemy w ciszy i samotności trwać na modlitwie z Ojcem. Pan wyprowadza nas na pustynię, by przemawiać do naszych serc (por. Oz 2,16). Weekend pustelniczy przeżywany w ciszy i adoracji z możliwością spowiedzi i rozmowy z Ojcem posługującym, pozwoli nam coraz głębiej i bardziej osobiście przeżyć terezjańskie „Bóg sam wystarcza”.

 • 2-4 lutego 2018
 • duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Moje wielkopostne postanowienie – codzienna modlitwa obecności

Dni skupienia otwarte dla wszystkich

Od św. Teresy od Jezusa chcemy uczyć się kontemplacyjnej modlitwy trwania w oparciu o Jezusowe doświadczenie Ogrójca. Modlitewne wpatrywanie się w ostatnie dni i godziny ziemskiego życia Jezusa były dla św. Teresy od Jezusa niezmierzoną kopalnią łask. W Księdze Życia nasza Święta wyznaje wprost: „Szczególnie też bardzo lubiłam rozważać Jego modlitwy w Ogrójcu i chętnie Mu w niej towarzyszyłam.” (Ż 9,4).

 • 16-18 lutego 2018
 • o. Mariusz Wójtowicz OCD

MARZEC

Rekolekcje dla małżeństw

Ruch Spotkań Małżeńskich zaprasza na rekolekcje dla małżeństw, w czasie których można pogłębić, odnowić albo nawet odbudować małżeńską więź. W czasie weekendu można doświadczyć dialogu, przezwyciężyć trudności we wzajemnej komunikacji, nauczyć się rozmawiać ze sobą. Spotkania te mają charakter rekolekcji zamkniętych, a przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się, bądź na nowo rozkwitła.
Uwaga: zapisy mailowo – zgloszenia.krakow@spotkaniamalzenskie.pl albo tel. 731 765 410 (w godz. 18:00-22:00)

 • 9-11 marca 2018
 • Krakowski Ośrodek Spotkań Małżeńskich, duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

„Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz” (Mt 6,17) – o higienicznej ascezie słów kilka

Dni skupienia otwarte dla wszystkich

Chrześcijańska asceza dla św. Teresy od Jezusa, obok pokory i miłości bliźniego, to warunek konieczny do dobrego życia modlitwy. Życie w duchu wyrzeczenia, troska o ascezę serca to więcej niż jednorazowe odmówienie sobie kawy czy słodyczy podczas Wielkiego Postu. To trud walki o czystość serca, o miłość bezinteresowną i wolną od egoizmu. Jezus zachęca nas do podejmowania ascezy nie na pokaz, ale w maksymalnym ukryciu.

 • 16-18 marca 2018
 • o. Przemysław Pliszczyński OCD

KWIECIEŃ

Jan Paweł II – Papież Miłosierdzia

Dni skupienia otwarte dla wszystkich

Papież Polak doskonale zrozumiał przesłanie św. Faustyny Kowalskiej. Był jednym z największych apostołów Bożego Miłosierdzia. Jan Paweł II nie tylko wytrwale nauczał tej drogi w licznych kazaniach, dokumentach i przemówieniach, ale sam nią ofiarnie kroczył. Każdy z nas jest domem, w którym miłosierny Jezus pragnie przybywać. Przez każdego z nas pragnie działać i wylewać zdroje Swego nieskończonego miłosierdzia.

 • 6-8 kwietnia 2018
 • o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Weekend pustelniczy

Podążając za przykładem Jezusa, Ojców Pustyni i pierwszych eremitów z Góry Karmel, pragniemy w ciszy i samotności trwać na modlitwie z Ojcem. Pan wyprowadza nas na pustynię, by przemawiać do naszych serc (por. Oz 2,16). Weekend pustelniczy przeżywany w ciszy i adoracji z możliwością spowiedzi i rozmowy z Ojcem posługującym, pozwoli nam coraz głębiej i bardziej osobiście przeżyć terezjańskie „Bóg sam wystarcza”.

 • 13-15 kwietnia 2018
 • duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

MAJ

Jak przebudzić się w światłach Ognistej Gołębicy? – rekolekcje ze św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego

Dni skupienia otwarte dla wszystkich

Przesypianie, przegapianie i duchowa nieprzytomność często pozbawia nas łaski. Mała Arabka pomaga nam zrozumieć, jak obudzić się w Duchu i wykorzystać potęgę Bożej miłości i światła, tak potrzebnych w świecie pełnym zamętu.

 • 18-20 maja 2018
 • o. Marian Zawada OCD

Zaproszenie do modlitwy

I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej

Czym jest modlitwa wewnętrzna? Jak ją pielęgnować? Na co zwrócić uwagę, a czym się zbytnio nie zajmować? To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnego prowadzenia pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

 • 30 maja – 3 czerwca 2018
 • o. Przemysław Pliszczyński OCD

CZERWIEC

Weekend ojcostwa

Dni skupienia dla mężczyzn z elementami aktywnymi

Bycie ojcem to wyzwanie i zadanie. Ojcostwo ma swoje źródło w Ojcu niebieskim. Jak – jako ludzie – możemy być obrazem Ojca Niebieskiego? Jak kształtować nasze dzieci? Jak nie zagubić Bożego podobieństwa, by nasze potomstwo wzrastało w relacji do Ojca w Niebie?
Uwaga: zapisy przez www.mezczyzni.net

 • 15-17 czerwca 2018
 • Wspólnota Mężczyzn Świętego Józefa, duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Weekend pustelniczy

Podążając za przykładem Jezusa, Ojców Pustyni i pierwszych eremitów z Góry Karmel, pragniemy w ciszy i samotności trwać na modlitwie z Ojcem. Pan wyprowadza nas na pustynię, by przemawiać do naszych serc (por. Oz 2,16). Weekend pustelniczy przeżywany w ciszy i adoracji z możliwością spowiedzi i rozmowy z Ojcem posługującym, pozwoli nam coraz głębiej i bardziej osobiście przeżyć terezjańskie „Bóg sam wystarcza”.

 • 22-24 czerwca 2018
 • duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

SIERPIEŃ

„Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1,24)

Dni skupienia otwarte dla wszystkich

Św. Józef uczy nas wrażliwości na działanie Boga. Dzięki swojej przejrzystości serca był w stanie odczytać każde najmniejsze skinięcie Boga, najsłabszy podmuch Jego Ducha. Józef uczy nas, jak godzić się na to, by Bóg wkraczał w nasze życie i wywracał wszystko do góry nogami. W tematykę rekolekcji doskonale wpisuje się klimat miejsca, czyli karmelitański klasztor oraz Sanktuarium z cudownym obrazem tego Wielkiego Patrona.

 • 17-19 sierpnia 2018
 • o. Grzegorz Irzyk OCD

Pogłębienie przyjaźni

II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej

Po roku praktykowania, a często i po dłuższym okresie, w czasie modlitwy pojawią się trudności, a z nimi niebezpieczeństwo zrezygnowania. Co robić? Dlaczego nie wolno zatrzymać się na drodze? I co najważniejsze – jak pójść dalej? Tym zagadnieniom poświęcony jest drugi etap, który pomoże odnowić motywację do pielęgnowania modlitwy wewnętrznej

 • 22-26 sierpnia 2018
 • o. Paweł Urbańczyk OCD

Wtajemniczenie w głębię modlitwy

III etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej

Różne stany i wydarzenia mogą pojawić się, gdy człowiek pomimo trudności w modlitwie postanawia być wierny i nie rezygnować. Pan Bóg będzie prowadził w głąb poprzez różne obszary „naszej” duszy. Zażyłość z Bogiem będzie się pogłębiać. Każdą relację należy delikatnie, lecz wytrwale pielęgnować. Jak dbać o postępującą przyjaźń z Bogiem? To jedno z zagadnień tego etapu

 • 22-26 sierpnia 2018
 • o. Rafał Prusko OCD

Drogi kontemplacji

IV etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej

Nie wszystko podczas modlitwy zależy od nas. Z czasem zauważamy, że wręcz niewiele. Możemy dać swój czas, pragnienie i determinację. To wystarczy, by Bóg mógł mocno w naszym sercu zadziałać. Jak wyważyć swój wysiłek i zdanie się na Jego Łaskę? Jak zgodzić się na to, że nie musimy być działaczami na modlitwie? I co może nas jeszcze spotkać na drodze wędrówki wewnętrznej? Swoisty kompas otrzyma ten, kto podejmie ostatni etap rekolekcji.

 • 22-26 sierpnia 2018
 • o. Bartłomiej Kucharski OCD

Pogłębienie przyjaźni

II etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej

Po roku praktykowania, a często i po dłuższym okresie, w czasie modlitwy pojawią się trudności, a z nimi niebezpieczeństwo zrezygnowania. Co robić? Dlaczego nie wolno zatrzymać się na drodze? I co najważniejsze – jak pójść dalej? Tym zagadnieniom poświęcony jest drugi etap, który pomoże odnowić motywację do pielęgnowania modlitwy wewnętrznej.

 • 29 sierpnia – 2 września 2018
 • o. Łukasz Piskulak OCD

WRZESIEŃ

Weekend pustelniczy

Podążając za przykładem Jezusa, Ojców Pustyni i pierwszych eremitów z Góry Karmel, pragniemy w ciszy i samotności trwać na modlitwie z Ojcem. Pan wyprowadza nas na pustynię, by przemawiać do naszych serc (por. Oz 2,16). Weekend pustelniczy przeżywany w ciszy i adoracji z możliwością spowiedzi i rozmowy z Ojcem posługującym, pozwoli nam coraz głębiej i bardziej osobiście przeżyć terezjańskie „Bóg sam wystarcza”.

 • 7-9 wrzesień 2018
 • duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

Zaproszenie do modlitwy

I etap Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej

Czym jest modlitwa wewnętrzna? Jak ją pielęgnować? Na co zwrócić uwagę, a czym się zbytnio nie zajmować? To pytania, na które odpowiedzą te rekolekcje. Możliwość indywidualnego prowadzenia pozwoli modlitwę wewnętrzną włączyć w realia własnej codzienności.

 • 12-16 września 2018
 • o. Przemysław Pliszczyński OCD

LISTOPAD

Jezus przywołał do siebie tych, których sam chciał, aby byli z Nim osobiście, bezinteresownie, w darmowej kontemplacji i miłości

Rekolekcje dla kapłanów

Jezus przywołał uczniów i zaprosił ich, aby byli z Nim, darmowo, bezinteresownie, osobiście. Rekolekcje kapłańskie to święty czas, w którym pragniemy w głębokim milczeniu serca i ciała spotykać Jezusa twarzą w twarz, serce przy sercu. Te dni są czasem poszukiwania i odnajdywania życiowej odpowiedzi na pytanie: co oznacza dla kapłana bardziej być z Jezusem niż dla Niego pracować?

 • 26-29 września 2018
 • o. Serafin M. Tyszko OCD

„Sam Bóg jest moim i dla mnie, gdyż Chrystus jest mój…”. Jak pogłębiać przyjaźń Bogiem w szkole św. Jana od Krzyża?

Dni skupienia otwarte dla wszystkich

Adwent to czas, który służy przygotowaniu naszego wnętrza na przyjście Chrystusa. Ten szczególny okres w roku liturgicznym to zachęta do porzucenia tego, co stare i otwarcia się na nowość i świeżość zaskakującego Boga. Wraz ze św. Janem od Krzyża postaramy uczyć się nowości, głębi i prostoty tej wyjątkowej relacji z naszym Panem, by On mógł w odmieniony już sposób narodzić się w naszych sercach i codziennym życiu.

 • 30 listopad – 2 grudzień 2018
 • o. Grzegorz Tyma OCD

GRUDZIEN

Zagrożenia duchowe i ich przezwyciężanie. Z doświadczenia posługi egzorcysty

Dni skupienia otwarte dla wszystkich

Omówione będą różne pułapki, które zastawia na nas zły duch, które zagrażają naszej wierze, nadziei i miłości. O nie toczy się walka, którą pragniemy mężnie podjąć na wzór Maryi Niepokalanie Poczętej. W czasie tych dni skupienia będzie także możliwość modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne.

 • 7-9 grudzień 2018
 • o. Wojciech Twardzik OCD

Weekend pustelniczy

Podążając za przykładem Jezusa, Ojców Pustyni i pierwszych eremitów z Góry Karmel, pragniemy w ciszy i samotności trwać na modlitwie z Ojcem. Pan wyprowadza nas na pustynię, by przemawiać do naszych serc (por. Oz 2,16). Weekend pustelniczy przeżywany w ciszy i adoracji z możliwością spowiedzi i rozmowy z Ojcem posługującym, pozwoli nam coraz głębiej i bardziej osobiście przeżyć terezjańskie „Bóg sam wystarcza”.

 • 14-16 grudzieńa 2018
 • duszpasterze Domu Rekolekcyjnego

LUTY

Warsztaty pisania ikony

Warsztaty pisania ikony i formacja do modlitwy – wędrówka ku centrum na spotkanie Boga Żywego.
Ząbkowice Śląskie u Pallotynów (z uwagi na możliwe niskie temperatury w zimie w opactwie)

 • 12-25 lutego 2018
 • o. Mateusz Filipowski OCD, Honorata Wojczyńska

SIERPIEŃ

Warsztaty pisania ikony

Warsztaty pisania ikony i formacja do modlitwy – wędrówka ku centrum na spotkanie Boga Żywego.

 • 31 lipca – 12 sierpnia 2018
 • o. Mateusz Filipowski OCD, Honorata Wojczyńska

Prowincja warszawska

GORZĘDZIEJ

Dom Rekolekcyjny „Pod opieką św. Józefa”
ul. Ks. Hundsdorfa 7a
Gorzędziej k. Tczewa, 83-120 Subkowy

www: gorzedziej.karmelicibosi.pl

Kontakt i zapisy:
zapisy: formularz na stronie
email: rekolekcje@karmelicibosi.pl
tel: +48 (58) 536 84 34
kom: +48 604 423 120

Prowincja krakowska

CZERNA

Dom Rekolekcyjny Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Czerna 196, 32–065 Krzeszowice

www: rekolekcje.karmelczerna.pl

Kontakt i zapisy:
email: rekol@karmel.pl
kom: +48 784 975 824
tel: +48 (12) 282 65 41
tel: +48 (12) 282 12 45

WADOWICE

Karmelitański Dom Rekolekcyjny
ul. Karmelicka 24, 34-100 Wadowice

www: domnagorce.com

Kontakt i zapisy:
zapisy: formularz na stronie
email: recepcja@domnagorce.com
kom: +48 600 926 987

Gościnne

KRZESZÓW

Opactwo Mniszek Benedyktynek
Pl. Jana Pawła II 5, 58–405 Krzeszów

www: benedyktynki-krzeszow.pl

Kontakt i zapisy:
email: paula.kurek@onet.pl
kom: +48 519 483 543