Śladami św. Teresy

Śladami św. Teresy

W dniach 24 – 31 marca 2015 r. odbyła się zorganizowana przez Krakowską Prowincję Karmelitów Bosych oraz krakowskie Biuro Podróży CENTRUM pielgrzymka do Hiszpanii śladami św. Teresy z Avila. Wśród uczestników pielgrzymki były Krystyna...