Warszawska Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

p. w. św. Rafała Kalinowskiego

Warszawska Wspólnota Świeckiego Zakon Karmelitów Bosych

p. w. św. Rafała Kalinowskiego

Sakramenty

Sakramenty

Bóg szczególnie działa przez Sakramenty sprawowane przez Kościół.
W codziennym życiu świeckiego karmelity
szczególne znaczenie ma Eucharystia, w której odkrywa żywego Jezusa. Często także doświadcza Jego przebaczenia i umocnienia w sakramencie pokuty.

Modlitwa

Modlitwa

Świecki karmelita powołany jest do codziennej modlitwy rozumianej jako przebywanie z Tym, o którym wiemy że nas kocha. Jest to zarówno modlitwa wewnętrzna, jak i liturgiczna.

Wspólnota

Wspólnota

Bóg powołuje człowieka do zbawienia we wspólnocie Kościoła i do wspólnoty świętych z Trójcą Przenajświętszą (do Nieba).
Jedną z dróg tego powołania jest wejście do konkretnej wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

Charyzmatem Karmelu jest modlitwa

Jeśli jesteś praktykującym członkiem Kościoła Katolickiego,
który pod opieką Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, inspirowany przez św. Teresę od Jezusa i św. Jana od Krzyża,
poszukuje oblicza Bożego w modlitwie i służbie dla dobra Kościoła i potrzeb świata,

rozważ, czy Bóg nie zaprasza Cię do Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

Myśli naszych świętych Patronów

”Modlitwa nie jest to, moim zdaniem, nic innego jak tylko poufne i przyjacielskie z Bogiem przebywanie i wylana, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje.”
”Jeżeli jesteście w usposobieniu radosnym, patrzcie na Pana zmartwychwstałego… jeśli jesteście smutne i w strapieniu, patrzcie na Pana w Ogrójcu… mówcie do Niego i owszem; tylko nie sadźcie się na piękne i wytworne wyrazy, ale w słowach prostych, wprost z serca płynących.”
”Jest to wielki błąd nie ćwiczyć się, choćby kto już był wysoko, w pamięci na Człowieczeństwo Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.”
”Tak się drożymy, tak się ociągamy z oddaniem się Bogu bez podziału… łudząc siebie, żeśmy Bogu oddali wszystko, w rzeczy samej ofiarujemy Mu tylko dochód i owoc, a grunt i własność zatrzymujemy sobie.”
”Cel mod­litwy znaj­dziemy raczej w miłości
i prak­tycznych efek­tach wo­li, niż w spe­kulac­jach intelektualnych.”
”Trzeba od samego początku starać się o to, byśmy chodzili przed Bogiem z weselem i swobodą wewnętrzną. Są bowiem tacy, którzy choć na chwilę zapomną czuwania nad sobą, już wszystką pobożność swoją mają za straconą.”
”Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać.”
”Niesłusznie jest myśleć, że nie ma mod­litwy, jeśli się nie ma cza­su i możli­wości odosobnienia.”
”Nieraz już o tym mówiłam, ale tak ważna to przestroga, że nie mogę nie powtórzyć jej tutaj. Chodzi mianowicie o to, aby przystępując do tej sprawy świętej nie myśleli o pociechach… Nie w tych bowiem pierwszych mieszkaniach jest miejsce, gdzie się zbiera mannę z nieba.”
”Jest wielkim szaleństwem chcieć być aniołem, gdy się jest czlowiekiem – pomyśleć tylko, mamy ciało, które zresztą wcale nie jest takie złe.”
”Proszę o to tych, którzy już tę dobrą sprawę rozpoczeli, by przez obawę trudu i walki nie cofali się wstecz. Niech pomną, że gorsza od choroby jest recydywa, bo z choroby się powstaje, recydywa najczęściej zabija.”
”Bóg jest cierpliwy, umie czekać długie dni, owszem, i lata całe, zwłaszcza gdy widzi wytrwałość i dobe pragnienia. Wytrwałości tu przede wszystkim potrzeba. Z nią niezawodnie odniesiemy korzyść.”
”Trze­ba umieć chwy­tać Pa­na Bo­ga za ser­ce. To jest Je­go słaba strona. ”
”Milosierdzie Pańskie na wieki wyśpiewywać będę.”
”Wygodnictwo i modlitwa nie mogą chodzić w parze.”
”Sądzę, że wszystko od tego zależy, by przystąpili do rzeczy z niezachwianym postanowieniem, iż nie spoczną, póki nie staną u celu. Niech przyjdzie co chce, niech boli jak chce, niech szemrze kto chce, niech własna nieudolność stęka i mówi: nie dojdziesz, umrzesz po drodze, nie wytrzymasz tego wszystkiego, niech i cały świat się zwali z groźbami.”
””Nie żądam od was wielkich o Nim rozmyślań, ani natężonej pracy rozumu, ani zdobywania się na piękne, wysokie myśli i uczucia – żądam tylko, abyście na Niego patrzyły. A ktoż wam może tego zabronić? Co wam może przeszkodzić, byście, gdy nie zdołacie uczynić nic więcej, nie miały zwrócić na Niego, choćby chwilowo, oczu duszy waszej.”
”Jeśli czarci strachem nas przerażają, to tylko dlatego, że sami sobie do strachu powód dajemy naszym przywiązaniem do honorów, do majętności, do rozkoszy. Sami sobie wtedy winniśmy, że oni nas własną bronią naszą pobiją i sami w ich ręce składamy oręż, którym przeciw nim bronić się byliśmy powinni.”
św. Teresa od Jezusa

nasza matka

”Co po tytułach i dostatku, gdy brak cnoty i opanowania.”
”Trzeba brać życie takim, jakim je Bóg daje.”
”Żadne ataki nieprzyjaciół ludzkiej duszy nie mogą być straszne tym, którym za przewodniczkę do Chrystusa służy sama Matka Jego.”
”Dla Ciebie, o Boże, wstaję, dla Ciebie znoszę różne cierpienia, pokusy, utrapienia, walki, gotowość na dzwon i głos Pański.”
”Maryja zawsze i we wszystkim.”
”Niemoc osobista wobec zewnętrznych okoliczności, ubezwładniając wolę, czyni ją poddaną Bogu w takiej zupełności, że każda chwila jest ciągłym polecaniem się Opatrzności.”
”Człowiek ma wolnosć wyboru, ta swoboda wyboru stanowi o jego zbawieniu lub potępieniu.”
”Życie i śmierć są w ręku Boga.”
”Bóg pozwala prosić tylko o chleb powszedni, jeżeli zaś nie daje mi środków materialnych do wsparcia braci, to też może ma w tym swe widoki i każe mi nadrabiać modlitwą.”
”Prosze Boga, aby raczył ulżyć Twym cierpieniom, a jeśli w zamiarach swojej ojcowskiej opatrzności nie wysłucha tej modlitwy, nie przestanę go błagać, aby zechciał uczynić te cierpienia źródłem zasług dla ciebie.”
”Rodzicielskiego serca bodaj nikt tu na ziemi, oprócz Boga, nie zastąpi.”
”Niech już Bóg zaradzi tam, gdzie zapobiegliwość ludzka ręce niemocne opuszcza przed nieprzełamaną dla siebie trudnością.”
”Bóg nie przestaje wymagać od nas własnej pracy, ale obok tego i zagląda w serce człowieka, łatwo się lituje nad słabością ludzką i zawsze jest obecny tam, gdzie sam człowiek wystarczyć nie może.”
”Król Salomon prosił Boga o dar mądrości, to jest o dar widzenia rzeczy w prawdziwym świetle, między którymi najważniejsze dla nas to poznanie drogi do prawdziwego szczęścia.”
”Upokarzać się do głębi, ufać Jego miłosierdziu, a o przeszłości i poprzednich spowiedziach nie wolno rozmyślać.”
Masz być żołnierzem Chrystusa; nie żołnierzem, który szuka swojej przyjemności, lecz żołnierzem wiernym takiego Króla, który w pracy, w utrudzeniu, w cierpieniach przebył żywot swój.”
”Po co uprzedzać wypadki. Bogu dziękować za dzień obecny.”
”Śmierć każdej z bliskich i drogich nam osób jest zawsze tylko potwierdzeniem tej nieuniknionej prawdy, że pobyt na ziemi nie jest wieczny. Nie myśl więc za dużo o tym, co będzie jutro; nasza wieczność rozpoczyna sę już w dniu dzisiejszym, nie zaś jutrzejszym.”
”Bóg zsyła chmury dlatego, żeby słońce żywiej jaśniało.”
”Ale trzeba brać życie takim, jakim je Bóg daje, więc z dobrą myślą naprzód się posuwać, korzystając z poznania słabej strony naszej. Wprawdzie jest to rodzaj męczeństwa, ale męczennicy z radościa je przyjmowali.”
”Cierpienie jest próbą wytrwałości.”
”Jeśli zachodzą trudności w modlitwie, trzeba czynić, co możemy, a zanadto nie niepokoic się, ponieważ to jest własnie nasz stan, nasza niemożność i bezsilność, gdy łaska przestaje nas wspomagać.”
”Nie sama częstotliwość w przystępowaniu do Stołu Pańskiego pożytek dla duszy przynosi, lecz i odpowiednie przygotowanie się do tego, a nadto i praktyczne pożytkowanie z tego pokarmu niebieskiego, przez nabywanie cnót i unikanie tych ułomności, które w zwyczaj się wkradają.”
”Maryjo, naczynie poważne, módl się za nas lekkomyślnych!”
”Im lepiej poznamy siebie samych, tym bardziej zwrócimy się ku Bogu.”
”Cóż naprawde możemy Bogu naszego własnego w darze złożyć, skoro wszystko do Niego należy?”
”Póki na ziemi, cieszymy się najpiękniejszym darem nieba – przyjaźnią ludzką, aż póki w sferach niebieskich, jeżeli Bóg do końca życiałaskę da wytrwania, w obcowaniu świętych się spotkamy.”
”Najlepsze nawet sprawy, dokonywane na padole ziemskim, zawsze noszą na sobie znamie ludzkiej słabości”
“Jedyna tylko wiara w Łaskę Bożą, która sama przychodzi w potrzebie, utrzymać może w spokoju ducha”
”W wątpliwościach, pokusach, gdzue przytułek znajdę, jeżeli Ty mi, dobry Jezu, Serca Twego nie otworzysz? Odbierz wszystko, tylko nie usuwaj siebie.”
”Dziwne są cuda miłośierdzia Bożego i niepojęte drogi Opatrzności, którymi Bóg nawraca błądzących.”
”Maryjo, naczynie poważne, módl się za nas lekkomyślnych!”
”Miesiąc Maryi! Ileż to łask za pośrednictwem tej Pani naszej, tej pośredniczki naszej doznanych. nikogo nie zawiodła modlitwa i ucieczka do Królowej Nieba i ziemi.”
”Póki człowiek znajduje się przy mądrych ludziach i mądrych ksiażkach, zdaje mu się, że też on sam coś znaczy i umie. Pozostaiony zaś samotnie, bez żadnych poważniejszych pomocy zewnętrznych, pozbywa się złudzenia i postawiony, że tak powiem, w cztery oczy z Bogiem, poznaje swoją nędzę.”
”Wszędzie nędza, a tak mało ludzi zwraca wzrok w niebo.”
”Dni upływają, śmierć się zbliża. Oby też śmierć była początkiem wiecznego życia!”
”Pewnego razu, gdy znalazłem się w niebezpieczeństwie utraty życia, odmówienie z gorącością ducha Zdrowaś Maryjo wybawiło mnie od zguby. Jaką potężną bronią jest modlitwa. Jak wszechmocne jest wstawiennictwo Najświętszej Panny.”
”Wielu tylko często mię martwi swoją obojętnością w rzeczach wiary; pocieszam siebie tym, że sam byłem nie lepszym, bodaj nawet gorszym, nie tylko więc oni mnie tym nie odstręczają, ale nawet pociągają. Jeżeliby mię odepchnięto – czym byłbym obecnie?”
”Świat może mnie wszystkiego pozbawić, ale pozostanie zawsze jedna kryjówka dla niego niedostępna: modlitwa. W niej streszcza się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w postaci nadziei.”
”Bóg nie przestaje wymagać od nas własnej pracy, ale obok tego i zagląda w serce człowieka, łatwo się lituje nad słabością ludzką i zawsze jest obecny tam, gdzie sam człowiek wystarczyć nie może.”
”Nieszczęśliwym i cierpiącym Bóg dodaje otuchy i wytrwalości, smutniej mi za tych, którzy unikają cierpienia i szukają pociechy tam, skąd uciekać wypada.”
”To opieka Bożej Opatrzności sprawia, że w każdym momencie życia, w jakm się człowiek znajdzie, można korzystać ze środków dobroci i Miłosierdzia Bożego, jakie On podaje każdemu z nas.”
”Raz jeszcze powtarzam: każdej czynności odpowiada wieczność.”
”Na służbie Bożej wszystko jest wiele, nic nie jest małe.”
”Nie tyle nauki, ile dobrych przykładów potrzeba. O ten szkopuł rozbija się postęp ludzkości, postęp nie na papierze, nie w książkach, ale ten postęp realny, odbijający się w życiu i czynach.”
”Bóg obiera serce ze wszystkich przyrodzonych przywiązań, może dlatego, żeby więcej miejsca utworzyć dla takich, w których się więcej szuka nie siebie, lecz bliźnich.”
”Po świeżości poranka następuje upał południa, po nim łagodne światło zmierzchu, a potem – cisza. To smo dzieje się z twoją duszą, odrodzoną przez łaskę. nie mogłaś nacieszyć się pięknem jutrzenki, jaka wschodziła w twym sercu; dziś – znosić musisz gorący skwar południa, lecz pod koniec życia spokojne światło zmierzchu złagodzi upał dnia, a potem przyjdą ciemności, poprzedzające wzejście światłości wiecznej.”
”Nie wdawać się w żadne rozumowania, skąd, dlaczego, na co itd. Usposobienie obecne przyjmować po prostu jako wolę bożą. Upokarzać się do głebi – ufać Jego miłosierdziu, a o przeszłości i poprzednich spowiedziach nie wolno rozmyślać.”
”Boże obdarz mnie pokorną prostotą; niech się nie cenię wyżej nad to, czym jestem i nie wydaję się na zewnątrz innym, niż jestem przed Tobą, który przenikasz tajniki mego serca.”
”Na sądzie ostatecznym wszyscy stanąć musimy, a sprawy nasze z nami.”
”Daleko mi do doskonalości, naturę mam złą i zepsutą, Bóg mi tylko dał uznanie mojej nędzy i to uważam za moją moc jedyną.”
”Nasza prawdziwa mądrość polega na tym, by dobrze wykorzystać dzień dzisiejszy.”
”Pościć mi nie wolno (ze względu na stan zdrowia), jałmużnę nie bardzo mam z czego dać, do pracy sił mi brakuje. Pozostaje mi jedynie cierpienie i modlitwa. Większych jednak skarbów nigdy nie miałem i nie chcę więcej.”
”Bóg mi tylko dał uznanie mojej nędzy i to uważam za jedyną moc moją.”
”Boże, jeżeli mam żyć, to spraw, żebym już tylko dla Ciebie żył i w uczynkach podjętych z miłości Twej.”
”Człowiek jest tak wątłą i słabą istotą, że bez pomocy Bożej, bez częstego przeglądania sumienia, marnie ginie.”
”Mieszkam przy kapliczce, mam więc codzienny zasiłek duchowny i wobec myśli, że zmianą miejsca mogę go stracić, truchleję, bo w nim cała siła moja.”
”Gdy tak trudno i prawie niepodobna nieść pomoc i przynieść ulgę cierpiącym, zostaje tylko błagać Boga dla nich o ten pokój duszy poddanej Bogu i z nim pojednanej.”
”Stoję nad grobem, wkrótce złożą tam moje śmiertelne szczątki; w każdej chwili powinienem być na to przygotowany.”
”Nie na próżno nam Kościół wystawia Matkę Najświętszą, jako Królowę męczenników; widzieć cierpienie osób bliskich i nie móc zaradzić – wielkim jest utrapieniem.”
”Idąc drogą krzyża ze Zbawicielem, od Niego na wieki rozłączeni nie będziemy, a nadto i bliźnich do Jezusa przygarniemy.”
”Bardzo jestem rad widzieć siebie w uznaniu własnej nędzy; uznawać wolno, ile się podoba, lecz nie wolno ciągle w nią się wpatrywać. Wpatrywać się tylko wolno w rany Zbawcy naszego i w nich tę nędzę składać.”
”Krótkie jest nasze życie. Cała ufność w miłosierdziu Boskim. A o to miłosierdzie Bóg chce, abyśmy Go prosili. Wołajmy zatem, ile sił starczy i póki czas mamy.”
”Samotność… to jest przyjemnosć mądrych.”
”Gdy grzeszymy mową, mamy nie tylko swój gzech na sumieniu, lecz prawie zawsze i grzech tego, kto nas słucha. Grzeszyć i być przyczyną grzechu drugich – lepiej umrzeć!”
”Natury ludzkiej nie poprawimy, a biorąc na się ciężar troski cudzych postępków, przygniatamy się do reszty i dobrowolnie reszty swobody się pozbawiamy.”
”Błędy przeszłości zaczynają ciążyć w starości.”
”Opatrzność ku lepszemu wszystko urządza, jeżeli nie w porządku doczesnym, to duchowym.”
”Wszyscy mamy swoje pokusy.”
”Kiedy nadejdzie chwila próby, staw się zaraz w obecności Boga, Matki Najświętszej i wszystkich świętych, a szczególnie tych, których kochasz najwięcej. Oni są blisko ciebie, razem ze wszystkimi chórami aniołów, patrzą na ciebie i czekają wyniku walki; zachęcają cię do wierności i modlą się za ciebie.”
”Ludzie, którzy sa podobni do aniołów, dopóki żyja na ziemi, mogą pewnego dnia stać się gorszymi niż źli aniołowie, i trzeba się wiele modlić, ażeby sie nie potępili.”
”Tak długo, jak brak nam będzie wiary żywej, brakować będzie owoców, które ona wydaje, serce ludzkie w dalszym ciągu będzie obumierać i więdnąć.”
św. Rafał Kalinowski

nasz patron